De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Aanmeldingsformulier Informatiedagen Nederland 2018

Ja, ik wil graag deelnemen aan de NVAO Informatiemiddag in november 2018 in Den Haag.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
 
1 Begin 2 Voltooid
* vereist

NVAO Nederland Jaarbericht 2017 in cijfers, januari 2018

Accreditatiestelsel verhoogt kwaliteitsbewustzijn Nederlands hoger onderwijs

Het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs over het stelsel van kwaliteitszorg 'De opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs' (zie download) bevestigt dat het accreditatiestelsel voor

Hoe lang moeten documenten worden bewaard?

Voor de documenten rond de accreditatie van hoger onderwijsopleidingen geldt als meest gangbare bewaartermijn zeven jaar. Hogescholen en universiteiten hebben in een 'basisselectiedocument' vastgelegd hoe lang zij hun documenten bewaren, bijvoorbeeld op het gebied van tentamen- en (eind)examenresultaten, reglementen van orde en accreditatieprocedures. Meestal worden deze afspraken gemaakt in overleg met de toezichthouder op de archieven (Erfgoedinspectie).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

In September 2014, the Norwegian Ministry of Education and Research commissioned NOKUT to develop and carry out a pilot project to compare the quality of Nor...

Informatiemiddagen 2017

Nederlands

Op 18 en 26 oktober en 3 november 2017 organiseerde de NVAO in Nederland voor 277 medewerkers van hogeronderwijsopleidingen informatiemiddagen in Eindhoven, Utrecht en Zwolle over het Nederlandse accreditatiestelsel en de geldende beoordelingskaders (kader 2014 en kader 2016).

De bijeenkomsten vormden een vervolg op de interactieve workshops die het jaar daarvoor plaatsvonden rond de ontwikkeling van het huidige beoordelingskader. In 2017 waren de informatiemiddagen vooral bestemd voor die opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018; 1 mei 2019 en 1 november 2019. 

Na de inloop met een algemeen welkom en presentatie door Luut Kroes of René Hageman, resp. directeur en afdelingshoofd NVAO Afdeling Nederland, en een markt met posterpresentaties waarbij naast medewerkers van de NVAO ook vertegenwoordigers aanwezig waren van de evaluatieorganisaties AeQui, Certiked, Hobéon, NQA en QANU, vonden deelsessies plaats over bestaande en nieuwe opleidingen. Tijdens een interactief programma sprak men over de zelfevaluatie, het locatiebezoek, doelmatigheid en de kaders. Na afloop ontmoetten de deelnemers elkaar weer op de markt.

Algemene presentatie en posterpresentaties, zie downloads.

Stelsel
Nederlands

Protocol beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten, 2017 Besluit OCW experimenten flexibel hoger onderwijs (Staatsblad 2016, nr. 145)

'In een goed systeem mag er best wat lastendruk zijn', een rondetafelgesprek

Moeten instellingen nog wel meedoen met de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO, hoe zwaar is de lastendruk in het hoger onderwijs en waar moet het heen met het kwaliteitszorgsysteem in

Anne Flierman: 'We kunnen wel degelijk nieuwe stappen zetten'

NVAO-voorzitter Anne Flierman belicht in het themanummer van TH&MA 2017 - 4 Kwaliteit - van wie, voor wie? (zie download) de wijze waarop Nederland op het gebied van kwaliteitszorg en

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (European Standards and Guidelines ESG), May 2015 Translations of the...

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands