De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Mag de opleiding tussentijds een deeltijdse of duale variant starten?

Een opleiding mag lopende de accreditatietermijn van de geaccrediteerde variant (bijvoorbeeld voltijd) een nieuwe variant starten (bijvoorbeeld deeltijd, duaal).
Bij voorkeur start de nieuwe variant halverwege de termijn van zes jaar zodat bij eerstvolgende accreditatiebeoordeling de nieuwe variant op basis van gerealiseerde kwaliteit (en zo mogelijk ook het gerealiseerd eindniveau) beoordeeld kan worden.

Een start van de nieuwe variant direct na of direct voor de accreditatiebeoordeling is niet wenselijk, omdat deze in dat geval te lang niet beoordeeld wordt, respectievelijk alleen als plan kan worden beoordeeld.

De opleiding laat de nieuwe variant voorafgaand aan de start registreren in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO), waardoor studenten in de nieuwe variant direct onderworpen zijn aan alle rechten en plichten die horen bij accreditatie, ook al heeft de variant op dat moment nog geen accreditatiebeoordeling ondergaan

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
varianten

Hanzehogeschool ontvangt als eerste hogeschool positief oordeel voor instellingstoets kwaliteitszorg

Op woensdag 7 maart 2018 ontving Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de

Maart: geen hbo-opleidingen met nieuwe titulatuur

In maart zijn er geen Nederlandse hbo-opleidingen die de nieuwe titulatuur kunnen gaan voeren.

Protocol voor aspirant-opleidingsscholen

Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen op basis van een wijziging in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toetreden tot de

Uiterste indiendata aspirant-opleidingsscholen die worden beoordeeld in 2018-2019 (tranche I)

Aanmeldingsformulier Informatiemiddagen Nederland 2018

Ja, ik wil graag deelnemen aan de NVAO Informatiemiddag op 14 of 22 november in Utrecht (definitieve datum volgt).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
* vereist

NVAO Nederland Jaarbericht 2017 in cijfers, januari 2018

Accreditatiestelsel verhoogt kwaliteitsbewustzijn Nederlands hoger onderwijs

Het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs over het stelsel van kwaliteitszorg 'De opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs' (zie download) bevestigt dat het accreditatiestelsel voor

Hoe lang moeten documenten worden bewaard?

Voor de documenten rond de accreditatie van hoger onderwijsopleidingen geldt als meest gangbare bewaartermijn zeven jaar. Hogescholen en universiteiten hebben in een 'basisselectiedocument' vastgelegd hoe lang zij hun documenten bewaren, bijvoorbeeld op het gebied van tentamen- en (eind)examenresultaten, reglementen van orde en accreditatieprocedures. Meestal worden deze afspraken gemaakt in overleg met de toezichthouder op de archieven (Erfgoedinspectie).

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen

In September 2014, the Norwegian Ministry of Education and Research commissioned NOKUT to develop and carry out a pilot project to compare the quality of Nor...

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands