De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Protocol Beoordeling Transnationaal Onderwijs, april 2018, aangepast juni 2018

Buitenlandse opleiding (transnationaal onderwijs)

Nederlands

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen opleidingen in het buitenland verzorgen (transnationaal onderwijs) (Staatsblad 2018-152). Uitgangspunt daarbij is dat de in het buitenland te verzorgen opleiding voor een groot deel gelijk is aan een al in Nederland bestaande en geaccrediteerde opleiding. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beslist over de (eerste) aanvraag en vraagt daarvoor advies aan de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs. De NVAO heeft voor het beoordelen van de kwaliteit van de opleiding in het buitenland een protocol ontwikkeld (zie download).

Informatie OCW

Informatiepagina website ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verzorgen van opleidingen in het buitenland.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden aan de rechterkant van deze pagina gepresenteerd. 

Aanvraag indienen

 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lineke van Bruggen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Stelsel
Nederlands

Protocol Beoordeling Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024 Protocol Assessment of Quality Agreements Higher Education 2019-2024

Informatiedag Nederland 2018

28 nov 2018 09:30 tot 12:00

Op woensdag 28 november 2018 organiseert de NVAO Afdeling Nederland in Den Haag een specifieke voorlichtingsbijeenkomst voor (zelfstandige) secretarissen en medewerkers van

Bij aanvraag 1 mei bevestigingsmail binnen 2 weken

Ruim 200 opleidingen hebben 1 mei jl. een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van de accreditatie. De aanvragen worden op dit moment ingenomen en verwerkt.

Medezeggenschap en bestuurlijke informatie-bijeenkomst kwaliteitsafspraken

30 mei 2018 09:30 tot 15:30

Op woensdag 30 mei 2018 organiseert de NVAO Afdeling Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een informatiebijeenkomst over het beoordelen

Bestuurlijke informatiebijeenkomst kwaliteitsafspraken

31 mei 2018 13:00 tot 15:30

Op donderdag 31 mei 2018 organiseert de NVAO Afdeling Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de besturen van universiteiten

Beoordeling kwaliteitsafspraken

Nederlands

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in april 2018 een akkoord gesloten met de vereniging universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen (VH) en de studentenorganisaties ISO en LSVb over het vormgeven van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 - 2024. Daarnaast heeft zij met de VH het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs en met de VSNU het sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs gesloten (het Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs ligt voor ter internetconsultatie).

De bekostigde hogescholen en universiteiten ontwikkelen op grond van deze akkoorden plannen over de wijze waarop zij de vrijgekomen studievoorschotmiddelen willen inzetten. In de plannen vermelden de instellingen:

 • hun voornemens in relatie met de zes in de sectorakkoorden overeengekomen thema’s voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit: 1) intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit); 2) meer en betere begeleiding van studenten; 3) studiesucces; 4) onderwijsdifferentiatie; 5) passende en goede onderwijsfaciliteiten en 6) verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
 • welke doelen zij met de bestedingen willen realiseren tot en met 2024, en welke voortgang zij in 2021 willen hebben geboekt;
 • de betrokkenheid van interne belanghebbenden bij het opstellen van het plan en het draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden.

De voornemens en doelen kunnen gelden voor de gehele instelling, maar ook voor bepaalde onderdelen daarvan of voor specifieke groepen studenten. Het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken kan een nieuw instellingsplan zijn of een addendum op een bestaand instellingsplan.

De NVAO Afdeling Nederland beoordeelt de plannen van de hogescholen en universiteiten en de voortgang daarvan. Uiterlijk 1 april 2020 verstrekt zij haar adviezen over de plannen van de instellingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die verantwoordelijk is voor het toedelen van de studievoorschotmiddelen. Na besluitvorming door de minister publiceert de NVAO de adviezen en de adviesrapporten op haar website. De NVAO Afdeling Nederland maakt in 2020 en 2022 tevens een landelijke rapportage van de stand van zaken.

Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken 2019-2024

Voor het beoordelen van de plannen over de kwaliteitsafspraken van de hogescholen en universiteiten, de tussentijdse voortgang en de realisatie van de geplande voornemens en doelen heeft de NVAO Afdeling Nederland het "protocol beoordeling kwaliteitsafspraken 2019-2014" ontwikkeld dat nauw aansluit op het reguliere beoordelingskader 2016. Het protocol is in overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb afgerond en op 22 mei 2018 door de NVAO vastgesteld.

Het protocol gaat in op drie toetsmomenten:

 1. de beoordeling van het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen van de instelling (kwaliteitsafspraken) in 2019;
 2. de beoordeling van de voortgang in 2022;
 3. de evaluatie van de verwezenlijking van de plannen vanaf 2023.

De beoordeling kan als ‘trail’ worden gecombineerd met de procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), zodat een aparte cyclus niet nodig is.

Welk beoordelingskader gebruiken

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (Kader 2016) is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten).
Na inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019 en de accordering van het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) wordt het Kader 2018 van kracht. Er geldt een overgangsregeling.

Panel

Na ontvangst van het plan over de kwaliteitsafspraken benoemt de NVAO Afdeling Nederland het panel dat de beoordeling uitvoert. Wanneer de beoordeling in combinatie met de procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) wordt uitgevoerd, dan beoordeelt het ITK-panel tevens het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Tijdpad 2018-2019

De NVAO Afdeling Nederland neemt contact op met de individuele instellingen:

 • ITK afgerond voor 2019: over het plannen van een aanvullende trail;
 • ITK eind 2018 of in 2019 gepland: over een mogelijke combinatie van de planbeoordeling met de ITK;
 • ITK na 2019 gepland: over mogelijke vervroeging van de ITK ten behoeve van combinatie met de trail over de kwaliteitsafspraken of de uitvoering van een zelfstandige beoordeling in 2019;
 • geen ITK: over het plannen van een zelfstandige beoordeling van het plan over de kwaliteitsafspraken in 2019 of in combinatie met een nog aan te vragen ITK in 2019.

Kaders/documenten

De relevante documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

 • de NVAO Afdeling Nederland maakt in afstemming met de instelling bindende afspraken over de inleverdatum
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 10 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

Er zijn voor de instellingen geen kosten verbonden aan het beoordelen van de kwaliteitsafspraken.

Meer informatie

NVAO contactadres voor vragen of informatie over kwaliteitsafspraken

Stelsel
Nederlands

Vacature (juridisch) beleidsmedewerker CDHO

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft een vacature voor een (juridisch) beleidsmedewerker (m/v/x).

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands