De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Bestuurlijke informatiebijeenkomst kwaliteitsafspraken

31 mei 2018
13:00 tot 15:30

Op donderdag 31 mei 2018 organiseert de NVAO Afdeling Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de besturen van universiteiten

Beoordeling kwaliteitsafspraken

Nederlands

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in april 2018 een akkoord gesloten met de vereniging universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen (VH) en de studentenorganisaties ISO en LSVb over het vormgeven van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 - 2024. Daarnaast heeft zij met de VH het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs en met de VSNU het sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs gesloten

De bekostigde hogescholen en universiteiten ontwikkelen op grond van deze akkoorden plannen over de wijze waarop zij de vrijgekomen studievoorschotmiddelen willen inzetten. In de plannen vermelden de instellingen:

 • hun voornemens in relatie met de zes in de sectorakkoorden overeengekomen thema’s voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit: 1) intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit); 2) meer en betere begeleiding van studenten; 3) studiesucces; 4) onderwijsdifferentiatie; 5) passende en goede onderwijsfaciliteiten en 6) verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
 • welke doelen zij met de bestedingen willen realiseren tot en met 2024, en welke voortgang zij in 2021 willen hebben geboekt;
 • de betrokkenheid van interne belanghebbenden bij het opstellen van het plan en het draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden.

De voornemens en doelen kunnen gelden voor de gehele instelling, maar ook voor bepaalde onderdelen daarvan of voor specifieke groepen studenten. Het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken kan een nieuw instellingsplan zijn of een addendum op een bestaand instellingsplan.

De NVAO Afdeling Nederland beoordeelt de plannen van de hogescholen en universiteiten en de voortgang daarvan. Uiterlijk 1 april 2020 verstrekt zij haar adviezen over de plannen van de instellingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die verantwoordelijk is voor het toedelen van de studievoorschotmiddelen. Na besluitvorming door de minister publiceert de NVAO de adviezen en de adviesrapporten op haar website. De NVAO Afdeling Nederland maakt in 2020 en 2022 tevens een landelijke rapportage van de stand van zaken.

Protocol beoordeling kwaliteitsafspraken 2019-2024

Voor het beoordelen van de plannen over de kwaliteitsafspraken van de hogescholen en universiteiten, de tussentijdse voortgang en de realisatie van de geplande voornemens en doelen heeft de NVAO Afdeling Nederland het "protocol beoordeling kwaliteitsafspraken 2019-2014" ontwikkeld dat nauw aansluit op het reguliere beoordelingskader 2016. Het protocol is in overleg met de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb afgerond en op 22 mei 2018 door de NVAO vastgesteld.

Het protocol gaat in op drie toetsmomenten:

 1. de beoordeling van het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen van de instelling (kwaliteitsafspraken) in 2019;
 2. de beoordeling van de voortgang in 2022;
 3. de evaluatie van de verwezenlijking van de plannen vanaf 2023.

De beoordeling kan als ‘trail’ worden gecombineerd met de procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), zodat een aparte cyclus niet nodig is.

Panel

Na ontvangst van het plan over de kwaliteitsafspraken benoemt de NVAO Afdeling Nederland het panel dat de beoordeling uitvoert. Wanneer de beoordeling in combinatie met de procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) wordt uitgevoerd, dan beoordeelt het ITK-panel tevens het plan in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Tijdpad 2018-2019

De NVAO Afdeling Nederland neemt contact op met de individuele instellingen:

 • ITK afgerond voor 2019: over het plannen van een aanvullende trail;
 • ITK eind 2018 of in 2019 gepland: over een mogelijke combinatie van de planbeoordeling met de ITK;
 • ITK na 2019 gepland: over mogelijke vervroeging van de ITK ten behoeve van combinatie met de trail over de kwaliteitsafspraken of de uitvoering van een zelfstandige beoordeling in 2019;
 • geen ITK: over het plannen van een zelfstandige beoordeling van het plan over de kwaliteitsafspraken in 2019 of in combinatie met een nog aan te vragen ITK in 2019.

Kaders/documenten

De relevante documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

 • de NVAO Afdeling Nederland maakt in afstemming met de instelling bindende afspraken over de inleverdatum
 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 10 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

Er zijn voor de instellingen geen kosten verbonden aan het beoordelen van de kwaliteitsafspraken.

Meer informatie

NVAO contactadres voor vragen of informatie over kwaliteitsafspraken

Stelsel
Nederlands

Vacature (juridisch) beleidsmedewerker CDHO

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft een vacature voor een (juridisch) beleidsmedewerker (m/v/x).

Mag de opleiding tussentijds een deeltijdse of duale variant starten?

Een opleiding mag lopende de accreditatietermijn van de geaccrediteerde variant (bijvoorbeeld voltijd) een nieuwe variant starten (bijvoorbeeld deeltijd, duaal).
Bij voorkeur start de nieuwe variant halverwege de termijn van zes jaar zodat bij eerstvolgende accreditatiebeoordeling de nieuwe variant op basis van gerealiseerde kwaliteit (en zo mogelijk ook het gerealiseerd eindniveau) beoordeeld kan worden.

Een start van de nieuwe variant direct na of direct voor de accreditatiebeoordeling is niet wenselijk, omdat deze in dat geval te lang niet beoordeeld wordt, respectievelijk alleen als plan kan worden beoordeeld.

De opleiding laat de nieuwe variant voorafgaand aan de start registreren in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO), waardoor studenten in de nieuwe variant direct onderworpen zijn aan alle rechten en plichten die horen bij accreditatie, ook al heeft de variant op dat moment nog geen accreditatiebeoordeling ondergaan

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Doelgroep
Instellingen
Trefwoorden
varianten

Hanzehogeschool ontvangt als eerste hogeschool positief oordeel voor instellingstoets kwaliteitszorg

Op woensdag 7 maart 2018 ontving Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de

Maart: geen hbo-opleidingen met nieuwe titulatuur

In maart zijn er geen Nederlandse hbo-opleidingen die de nieuwe titulatuur kunnen gaan voeren.

Protocol voor aspirant-opleidingsscholen

Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen op basis van een wijziging in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toetreden tot de

Uiterste indiendata aspirant-opleidingsscholen die worden beoordeeld in 2018-2019 (tranche I)

Aanmeldingsformulier Informatiemiddagen Nederland 2018

Ja, ik wil deelnemen aan de NVAO Informatiemiddagen.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
* vereist
* vereist

NVAO Nederland Jaarbericht 2017 in cijfers, januari 2018

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands