De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Vacature student-panelleden voor de toets aspirant-opleidingsscholen

Ben jij student pabo of lerarenopleiding en actief in een opleidingsschool? Bekijk je jouw opleiding met een kritische blik? Heb je oog voor de sterktes en de verbeterpunten?

NVAO Chair Anne Flierman re-elected as Board Member of ENQA

During the 9th ENQA General Assembly of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) from 18-19 October 2018 in Astana, Kazakhstan with participants from more than 42 c

Digitale uitnodiging informatiebijeenkomst 14 november 2018

NVAO hbo-titulatuuroverzicht september 2018 In dit NVAO hbo-titulatuuroverzicht is de wijziging van de titulatuur in het domein economie verwerkt (Re...

De NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) hebben hun samenwerkingsafspraken over het toezicht in...

NVAO Visitatierooster ronde 2018 (excel) Het rooster bevat een tabblad met een toelichting. Eventuele login schermen kunt u negeren. Achtergrondinforma...

Nieuw visitatierooster gepubliceerd

De NVAO heeft het visitatierooster vernieuwd en gepubliceerd (ronde 2018).

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Nederlands

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er zijn twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters wordt coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen.

De nieuwe hbo-titulatuur werd sinds januari 2014 met de Wet kwaliteit in verscheidenheid gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen. 

De NVAO heeft sinds 2014 maandelijks een lijst gepubliceerd van de clusters met bijbehorende opleidingen die de nieuwe titulatuur konden verstrekken. Nu alle clusters de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren. Instellingen kunnen deze toevoeging aan de graad in het CROHO registreren door gebruik te maken van a-CROHO, voor zover dit nog niet is gebeurt. Er gelden hierop twee uitzonderingen (lees verder).

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd. Hiermee is de gefaseerde invoer van de nieuwe hbo-titulatuur afgerond. 

Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
titulatuurhbo

Bij TNO aan te leveren administratieve gegevens

Werkwijze beoordeling opleiding met lichtere opleidingsaccreditatie

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands