De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Maandag telefonisch moeilijk bereikbaar

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de telefooncentrale is de NVAO maandag 17 december 2018 telefonisch moeilijk bereikbaar.

ASHE Public call for expert panel members in 2019

The Accreditation Council of the Croatian Agency for Science and Higher Education (ASHE) ado

'Het hoger onderwijs moet uit zijn ivoren toren komen', artikel Anne Flierman TH&MA 4, 2018

In het artikel 'Het hoger onderwijs moet uit zijn ivoren toren komen' (TH&MA 4 2018) gaat NVAO-voorzitter Anne Flierman in op de volgende fase van het kwaliteitszorgstelsel en het debat daarove

NVAO Meet & Greet 2019

03 jul 2019 16:30 tot 18:30

Op woensdag 3 juli 2019 organiseert de NVAO haar jaarlijkse Meet & Greet in Den Haag.

Overgangsregeling Wet accreditatie op maat en het beoordelingskader 2018 (kader 2018), 20 november 2018 Zie: Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederla...

Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

Nederlands

Het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) ligt sinds 12 oktober 2018 ter behandeling voor bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het Kader 2018 is ontwikkeld ter gelegenheid van de invoering van de Wet accreditatie op maat en vervangt bij de inwerkingtreding van de wet per 1 februari 2019 het huidige beoordelingskader (Kader 2016) via een overgangsregeling.

Overgangsregeling

Sinds 20 november 2018 is een overgangsregeling van kracht (zie rechterzijde pagina).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Het (concept-)Kader 2018 ligt nu voor bij de Tweede Kamer om te worden besproken. Het Kader 2018 kan nog wijzigen voor de inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019. Op de NVAO-website vermelden we straks de laatste stand van zaken.

Informatie

U kunt via e-mail vragen en opmerkingen over het (concept)kader 2018 aan ons doorgeven.

Stelsel
Nederlands

Dankzij WFME-erkenning NVAO houden artsen ook na 2023 toegang tot de VS

Ieder jaar trekken Vlaamse en Nederlandse artsen naar de Verenigde Staten om te specialiseren of om er aan de slag te gaan.

Handout Top 10 vernieuwingen Kader 2018, 14 november 2018 Zie: Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands