De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Studentleden uit de kunstensector (m/v/x) - afdeling Nederland

Nederlands

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale instelling die in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt. Op ons kantoor in Den Haag werken ca. 60 Nederlandse en Vlaamse medewerkers.

De NVAO Afdeling Nederland is per 1 oktober 2018 op zoek naar:

twee studentleden uit de kunstensector voor beoordelingspanels (m/v/x)

Als studentlid neem je deel aan de activiteiten van panels van deskundigen die worden ingezet om de NVAO te adviseren over de kwaliteit van (aanvragen voor) de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) en de Kwaliteitsafspraken (KA) van hogescholen in de kunstensector. Bij een ITK wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Bij een KA beoordeel je de plannen van een instelling over hoe zij de vrijgekomen studievoorschotmiddelen willen inzetten en hoe deze plannen tot stand zijn gekomen. Voor meer informatie zie Instellingstoets en Kwaliteitsafspraken.

Werkzaamheden

Je leest bij beide procedures het aangeleverde informatiedossier, maakt een eerste analyse, deelt je bevindingen tijdens een vooroverleg en gaat dan met het gehele panel op locatiebezoek bij de instelling. Tijdens een locatiebezoek praat je met verschillende partijen om een goed beeld te vormen over de kwaliteit van het kwaliteitszorgsysteem of de (totstandkoming van de) plannen rondom de Kwaliteitsafspraken. Bij een ITK-procedure ga je twee keer op bezoek bij een instelling: de eerste keer twee dagen en de tweede keer drie dagen. Een bezoek voor een KA-procedure is 1 dag. Samen met de overige panelleden kom je uiteindelijk tot een oordeel. Je controleert net als de andere panelleden het adviesrapport dat de secretaris van het panel heeft geschreven.
De NVAO neemt op basis van dat panelrapport een besluit.

Wat bieden wij je?

 • Een inhoudelijke bijbaan naast je studie;
 • Inzicht in kwaliteitsprocessen in het hoger onderwijs;
 • De kans om bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en –verbetering van het Nederlandse hoger onderwijs;
 • Een training over kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, de rol van de NVAO daarin en hoe je met gesprekstechnieken op een prettige manier feiten boven water kunt halen;  
 • Een vergoeding van € 500 per KA en € 1.200 per ITK, op declaratiebasis toegekend, exclusief vergoeding van eventuele reis- en verblijfskosten;
 • Ook kunnen we je op termijn vragen om nieuwe opleidingen van hogescholen en universiteiten te beoordelen via een zogenoemde ’toets nieuwe opleiding’ (TNO).

Wat vragen wij van je?

Je bent een communicatief sterke student, je hebt een open en onderzoekende houding en durft kritische vragen te stellen. Je kunt prima zelfstandig werken en functioneert tevens goed in groepsverband. Je bent integer, onderzoekend, accuraat, proactief en wilt bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. We verwachten je in 2019 zo’n vijf keer per jaar in te kunnen zetten.

Jij:

 • Staat minimaal t/m april 2020 ingeschreven als student aan een associate degree-, bachelor- of masteropleiding (alle leeftijden) aan een hogeschool;
 • Hebt in ieder geval ervaring in de medezeggenschap binnen je hogeschool. Ervaring met kwaliteitszorg en/of bestuurlijke ervaring op hogeschool- of landelijk niveau is een pré;
 • Kunt je (in overleg) vrij maken voor het afleggen van locatiebezoeken;
 • Hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van het Engels is een pré.

Solliciteren

Spreken de werkzaamheden als studentpanellid je aan, dan kun je je schriftelijke reactie, voorzien van een curriculum vitae uiterlijk 1 oktober 2018 via e-mail sturen naar de NVAO, ter attentie van Maya de Waal, beleidsmedewerker Afdeling Nederland. We vragen je om in je sollicitatiebrief/CV aan te geven met welke opleidingen en/of onderwijsvormen je ervaring hebt. De gesprekken vinden plaats op 11 en 12 oktober 2018. Voor informatie kun je contact opnemen met Maya de Waal via T 070 - 312 2358.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stelsel
Nederlands

NVAO hbo-titulatuur overzicht maand-alfabetisch 17 juli 2018 NVAO hbo-clusterlijst basis juli 2018

Nieuw visitatierooster gepubliceerd

De NVAO heeft het visitatierooster vernieuwd en gepubliceerd (ronde 2018).

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Nederlands

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er zijn twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters wordt coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen.

De nieuwe hbo-titulatuur werd sinds januari 2014 met de Wet kwaliteit in verscheidenheid gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen. 

De NVAO heeft sinds 2014 maandelijks een lijst gepubliceerd van de clusters met bijbehorende opleidingen die de nieuwe titulatuur konden verstrekken. Nu alle clusters de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren. Instellingen kunnen deze toevoeging aan de graad in het CROHO registreren door gebruik te maken van a-CROHO, voor zover dit nog niet is gebeurt. Er gelden hierop twee uitzonderingen (lees verder).

De te downloaden overzichtslijsten zijn geactualiseerd. Hiermee is de gefaseerde invoer van de nieuwe hbo-titulatuur afgerond. 

Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
titulatuurhbo

Bij TNO aan te leveren administratieve gegevens

Werkwijze beoordeling opleiding met lichtere opleidingsaccreditatie

Afronding gefaseerde invoer hbo-titulatuur (70%-regeling)

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt.

Pilot instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Nederlands

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aan de NVAO.

De instellingen dienen de aanvraag voor deelname in bij het ministerie van OCW. OCW legt de aanvragen ter toetsing voor aan de NVAO. De NVAO adviseert de minister over de toelating van de instellingen tot het experiment. 

Bij de deelnemende instellingen beoordeelt de NVAO beoordeelt de kwaliteitsaspecten I (beperkt kader: standaarden 1 en 4; uitgebreid kader: standaarden 1 en 11). De deelnemende instelling beoordeelt zelf de kwaliteitsaspecten II (beperkt kader: standaarden 2 en 3; uitgebreid kader: standaarden 2 tot en met 10).

De criteria en procedures voor het advies van de NVAO en de beoordeling van de kwaliteitsaspecten zijn opgenomen in de Nadere uitwerking beoordeling opleiding met lichtere opleidingsaccreditatie (zie Kaders/documenten).

Termijn

De accreditatietermijn voor een bestaande opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van accreditatie voor beperkte duur van maximaal twee jaar ("onder voorwaarden"). 

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd (volgt). 

Aanvraag indienen

 • aanmelding experiment: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Hoger Onderwijs, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
 • accreditatie NVAO: via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 2 exemplaren van aanvraagdossier

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een lichtere opleidingsaccreditatie 800 euro. 

Bij overige/afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Irma Franssen, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving

Stelsel
Nederlands

NVAO Jaarverslag 2017 Eenheid in verscheidenheid NVAO Annual Report 2017 Summary

Protocol Beoordeling Transnationaal Onderwijs, april 2018, aangepast juni 2018

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands