De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlands

Nieuwe hbo-titulatuur voor Human Resources Management

De opleidingen vallend onder Human Resource Management kunnen per 1 december 2017 de nieuwe hbo-titulatuur gebruiken. Het aantal geaccrediteerde opleidingen binnen dit cluster heeft de grens van 70

Ik wil deelnemen aan de NVAO aQAdemy Nederland

U kunt zich via onderstaand online inschrijvingsformulier aanmelden als geïnteresseerde voor deelname aan de NVAO aQAdemy Docentprofessionalisering op donderdag 26 april 2018 (onder voorbehoud) in Nederland. De kosten bedragen 55 euro per persoon. Na vaststelling van het programma en definitieve aanmelding ontvangt uw instelling een factuur.

Nederlands
Stelsel
Nederlands
Trefwoorden
aQAdemy

NVAO aQAdemy: Docentprofessionalisering

26 apr 2018
12:00 tot 16:00

Als binationale organisatie wil de NVAO kennisuitwisseling over actuele thema’s bevorderen tussen Nederland en Vlaanderen via

In September 2014, the Norwegian Ministry of Education and Research commissioned NOKUT to develop and carry out a pilot project to compare the quality of Nor...

NVAO-ECA Seminar Institutional and Programme Reviews: Towards New Combinations

01 feb 2018
08:30 tot 17:00

A trend towards implementing institutional reviews can be clearly discerned across Europe.

Informatiemiddagen 2017

Nederlands

Op 18 en 26 oktober en 3 november 2017 organiseerde de NVAO in Nederland voor 277 medewerkers van hogeronderwijsopleidingen informatiemiddagen in Eindhoven, Utrecht en Zwolle over het Nederlandse accreditatiestelsel en de geldende beoordelingskaders (kader 2014 en kader 2016).

De bijeenkomsten vormden een vervolg op de interactieve workshops die het jaar daarvoor plaatsvonden rond de ontwikkeling van het huidige beoordelingskader. In 2017 waren de informatiemiddagen vooral bestemd voor die opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018; 1 mei 2019 en 1 november 2019. 

Na de inloop met een algemeen welkom en presentatie door Luut Kroes of René Hageman, resp. directeur en afdelingshoofd NVAO Afdeling Nederland, en een markt met posterpresentaties waarbij naast medewerkers van de NVAO ook vertegenwoordigers aanwezig waren van de evaluatieorganisaties AeQui, Certiked, Hobéon, NQA en QANU, vonden deelsessies plaats over bestaande en nieuwe opleidingen. Tijdens een interactief programma sprak men over de zelfevaluatie, het locatiebezoek, doelmatigheid en de kaders. Na afloop ontmoetten de deelnemers elkaar weer op de markt.

Algemene presentatie en posterpresentaties, zie downloads.

Stelsel
Nederlands

Documentatie experimenten flexibilisering en leeruitkomsten: - protocol beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten, 2017 - protocol voorbeeldaa...

'In een goed systeem mag er best wat lastendruk zijn', een rondetafelgesprek

Moeten instellingen nog wel meedoen met de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO, hoe zwaar is de lastendruk in het hoger onderwijs en waar moet het heen met het kwaliteitszorgsysteem in

Anne Flierman: 'We kunnen wel degelijk nieuwe stappen zetten'

NVAO-voorzitter Anne Flierman belicht in het themanummer van TH&MA 2017 - 4 Kwaliteit - van wie, voor wie? (zie download) de wijze waarop Nederland op het gebied van kwaliteitszorg en

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (European Standards and Guidelines ESG), May 2015 Translations of the...

Pagina's

Abonneren op RSS - Nederlands