De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Samenwerking

De NVAO wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten- en koepelorganisaties in Nederland, Vlaanderen, Europa en daarbuiten over de kwaliteit en kwaliteitsborging van het (internationale) hoger onderwijs. 

Op bestuurlijk niveau overlegt de NVAO periodiek met de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en met de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tweemaal per jaar participeert de NVAO in het overleg tussen beide ministers (Comité van Ministers). Daarnaast overlegt de NVAO regelmatig met de Nederlandse en Vlaamse departementen van Onderwijs.

De NVAO komt een vijftal keer per jaar samen met de Klankbord-groep. Die groep bestaat uit vertegenwoordigers van de NVAO, het Kabinet, het Departement Onderwijs en Vorming, VLIR, VLHORA en VVS, en waarnemers van VLUHR-KZ. Het doel is om alle belanghebbenden rond de tafel brengen om overeenstemming te vinden over belangrijke thema’s inzake kwaliteit van het hoger onderwijs.
Daarnaast is de NVAO waarnemer in de Stuurgroep learning outcomes van de VLUHR.
Met de Nederlandse evaluatiebureaus en het Vlaamse evaluatieorgaan VLUHR-KZ bespreekt de NVAO periodiek de uitvoering van de visitatietrajecten.

De NVAO houdt op verschillend niveau contact met de Nederlandse en Vlaamse koepelorganisaties Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vereniging Hogescholen, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic), NARIC Vlaanderen en de studentenorganisaties het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). 

De NVAO werkt samen met het Vlaamse Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV); de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs; de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Nederlandse Onderwijsraad.