De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Vacatures

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale instelling die in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt. Op ons kantoor in Den Haag werken ca. 50 Nederlandse en Vlaamse medewerk(st)ers. In ons gebouw zijn tevens gevestigd de onafhankelijk werkende Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

De NVAO zoekt per direct

Adjunct-secretaris/adviseur Commissie macrodoelmatigheid mbo

Wij komen graag in contact met kandidaten die, door het inzetten van hun expertise willen inzetten om een bijdrage te leveren aan de beoordeling van de macrodoelmatigheid van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

De adjunct-secretaris/adviseur komt te werken voor het bureau van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO). De Commissie adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mbo-scholen en andere belanghebbenden bij het middelbaar beroepsonderwijs over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van mbo-opleidingen en adviseert de ministerover voorgenomen fusies in het mbo (fusietoets). Mogelijk dat in de toekomst de CMMBO de minister ook gaat adviseren over het alleenrecht van mbo-instellingen om kleine, unieke opleidingen te verzorgen.

De CMMBO bestaat uit een voorzitter en vier leden die ongeveer tien maal per jaar bij elkaar komen. Het secretariaat ondersteunt de CMMBO bij de uitvoering van haar taken en bestaat uit drie medewerkers: een secretaris, een adjunct-secretaris/adviseur en een secretaresse. Gezamenlijk werken zij als eenheid binnen het kantoor van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de werkgever is van de medewerkers van het secretariaat van de Commissie.

Werkzaamheden

De adjunct-secretaris/adviseur verricht de volgende werkzaamheden:

 • voert kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit van de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt en van de doelmatigheid van het aanbod van mbo-opleidingen op landelijk, regionaal of sectoraal niveau;
 • besteedt onderzoek uit aan externe partijen, waaronder het formuleren van onderzoeksvragen, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderzoek;
 • stelt bondige en toegankelijke rapportages op over resultaten van uitgevoerde analyses en van uitbesteed onderzoek. Bereidt (delen van) adviezen voor van de CMMBO aan de minister van OCW, mbo-scholen en andere belanghebbenden bij het mbo;
 • onderhoudt contacten met onderzoekers op het gebied van aansluiting middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, met beheerders van relevante gegevensbestanden (onder meer het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)), met mbo-scholen en andere organisaties ten behoeve van het signaleren van ontwikkelingen, het maken van analyses en voorbereiding van adviezen;
 • bereidt, samen met de secretaris, bijeenkomsten van de CMMBO voor en voert besluiten van de CMMBO mee uit. Vervangt de secretaris bij afwezigheid.

Profiel

De adjunct-secretaris/adviseur voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • je hebt een afgeronde universitaire opleiding;
 • je hebt aantoonbare kennis van het stelsel van middelbaar beroepsonderwijs. Ervaring met de onderwerpen ‘aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘doelmatigheid van bekostigd onderwijsaanbod’ is een pré;
 • je hebt kennis van en ervaring met het vraaggericht verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Je kunt hiervoor o.a. een netwerk in stand houden met relevante kennisinstituten en onderzoekers;
 • je kunt op basis van verzamelde gegevens en inzichten (concept) conclusies en (deel)adviezen voor de voorzitter en leden van de CMMBO formuleren. Je houdt hierbij rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden;
 • je beschikt over zeer goede, met name schriftelijke, communicatieve vaardigheden. Dit blijkend uit eerdere opgestelde rapporten, artikelen, notities, presentaties e.d. Je hebt gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen in de communicatie met externe contacten;
 • je neemt initiatief en werkt resultaatgericht.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De aanstelling geschiedt in deeltijd, maximaal 0,8 fte. De arbeidsvoorwaarden van de NVAO zijn overeenkomstig de rechtspositieregeling van de Nederlandse sector Rijk.  Wij bieden een salaris van maximaal € 5.292,12 bruto per maand (BBRA schaal 12) op basis van een voltijdse aanstelling. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Solliciteren

Spreekt deze vacature je aan, dan nodigen wij je uit je schriftelijke reactie voorzien van een curriculum vitae digitaal te sturen naar de CMMBO ter attentie van de heer C.J. van Overveld, coördinator. je kunt ook het online sollicitatieformulier aan de rechterzijde van de pagina gebruiken. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw Ö. Uzun, HRM Adviseur, via telefoonnummer +31 70 312 2302.