De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Panels

De kwaliteitszorg- en accreditatiestelsels in Nederland en Vlaanderen omvatten visitaties op basis van peer review. De stelsels doen daarbij een beroep op de specifieke en onafhankelijke deskundigheid van de leden van audit- of visitatiecommissies en panels.

Nederland

De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen worden beoordeeld door visitatiepanels. Hun hogeronderwijsopleidingen worden door één visitatiepanel beoordeeld in visitatiegroepen. Meer informatie

Panellid worden

Personen die belangstelling hebben om als panellid een bijdrage te leveren aan het borgen van de kwaliteit van nieuwe Nederlandse hogeronderwijsopleidingen kunnen hun gegevens doorgeven aan de NVAO. De NVAO neemt uw gegevens op in haar paneldatabase, één van de bronnen waaruit panelleden worden gerekruteerd voor de toets nieuwe opleiding. De inzet van panelleden gebeurt op grond van voordracht door de betreffende instelling en de keuzes die de NVAO maakt; een voorspelling over de daadwerkelijke inzet is niet mogelijk.
Voor het beoordelen van bestaande Nederlandse hogeronderwijsopleidingen kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij de evaluatieorganisaties die hiervoor het visitatieproces voorbereiden.

Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen hogeronderwijsinstellingen voor de visitatie een kwaliteitszorgorganisatie inschakelen. VLUHR-Kwaliteitszorg stelt de visitatiecommissies samen voor de beoordeling van opleidingen aan ambtshalve geregistreerde instellingen. Meer informatie