De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Vlaanderen

In de nationale kwalificatieraamwerken (NQF) worden de graden en diploma’s beschreven die binnen het hoger onderwijs in dat land kunnen worden behaald. Om de nationale raamwerken onderling te kunnen vergelijken, is het Europese kwalificatieraamwerk voor de Europese hogeronderwijsruimte opgesteld. Het Vlaamse kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is compatibel verklaard met het overkoepelende Europese kwalificatieraamwerk (zie Kaders/documenten).

De kwalificaties voor het hoger onderwijs in Vlaanderen bestaan evenals het Europese raamwerk uit drie niveaus, te weten bachelorprogramma's, masterprogramma's en doctorates (zie ook website over de Vlaamse kwalificatiestructuur).

De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten zijn afgestemd op de al bekende Dublin Descriptoren (zie Kaders/documenten), die per cyclus de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en bekwaamheden beschrijven en waarmee de vergelijkbaarheid van het hogeronderwijssysteem nationaal en internationaal wordt vergroot.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Axel Aerden, directeur Afdeling Vlaanderen