Trainingen

SECRETARISSEN

De NVAO verzorgt trainingen voor secretarissen van beoordelingspanels. Een secretaris kan alleen optreden bij een beoordeling op basis van het NVAO-kader na het afronden van deze training. De training richt zich daarom op deelnemers die daadwerkelijk het werk als secretaris gaan uitvoeren.

Training

Het NVAO-kader vormt het uitgangspunt voor een training met een sterk hands-on karakter. De training veronderstelt enige basiskennis en/of vertrouwdheid met externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij een visitatie vanuit een opleiding of door advieswerkzaamheden. We gebruiken verschillende werkvormen om gedurende twee dagen de fasen van het beoordelingsproces te doorlopen. Daarnaast krijgen de deelnemers de opdracht om tijdens een extra dag thuis een conceptrapport op te stellen aan de hand van de casus die in de training wordt gebruikt. De opdracht wordt uitvoerig besproken, zowel inhoudelijk vanuit het kader, als vanuit het perspectief van taalverzorging. Mocht de opdracht nog niet aan de verwachtingen voldoen, dan vragen we om het commentaar in verbeterde versie te verwerken. Met de invoering van de Wet accreditatie op maat op 1 februari 2019 wijzigen de eisen aan geregistreerde secretarissen. Naast het volgen van de initiële training blijft u vakbekwaam door beoordelingsrapporten op te stellen die resulteren in een accreditatiebesluit en deel te nemen aan relevante scholing, conferenties of workshops. Op dit moment is deze regeling nog niet vastgesteld. U wordt daar nader over geïnformeerd.   

Duur training 

Twee dagen. Daarnaast 1 dag (t)huiswerk . 

Data training 2020

De trainingen in 2020 worden gehouden in mei en oktober: 

6 en 20 mei 2020 
7 en 21 oktober 2020 

Tarieven 

De kosten voor de training bedragen 500,- euro per persoon. 

NVAO-register 

De NVAO publiceert op deze website het register van de secretarissen die een training hebben gevolgd. 

Meer informatie 

Wilt u als kandidaat-secretaris deelnemen aan een training, dan kunt u een bericht sturen aan secretaristraining@nvao.net 
Graag vernemen wij bij uw aanmelding welke ervaring u heeft in het hoger onderwijs.  


Henri Ponds Beleidsmedewerker

Voorzitters

Voorzitters die optreden in panels/commissies die in Nederland beoordelingen uitvoeren voor aanvragen bij de NVAO zijn getraind. De training van voorzitters is in overleg met de evaluatieorganisaties ontwikkeld. 

Profiel 

Na consultatie van de evaluatiebureaus en ervaren voorzitters is een profiel voor de voorzitters opgesteld dat is goedgekeurd door de NVAO. Dit profiel beschrijft zeven kernbekwaamheden.

 1. Toepasselijk beoordelingskader
  De voorzitter geeft leiding aan een gezaghebbende inhoudelijke beoordeling vanuit de eigen doelstellingen en (didactische) keuzes van de opleiding/instelling waarbij de open standaarden en voorschriften uit het accreditatiekader worden gerespecteerd. 
 2. Zorgvuldig groepsproces
  De voorzitter bevordert een zorgvuldig groepsproces binnen het panel van deskundigen. 
 3. Doelgerichte auditvaardigheden
  De voorzitter hanteert en bewaakt doelgerichte auditvaardigheden. 
 4. Evenwichtig beoordelen
  De voorzitter staat garant voor een evenwichtig beoordelingsproces waarin aan verschillende aspecten van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs recht wordt gedaan. 
 5. Robuuste oordeelsvorming
  De voorzitter hanteert en bewaakt robuuste oordeelsvorming. 
 6. Helder communiceren
  De voorzitter beschikt over goede communicatievaardigheden. 
 7. Onafhankelijkheid bewaken 

De voorzitter hanteert en bewaakt de onafhankelijkheid. Wanneer de voorzitter niet beschikt over inhoudelijke- of vakdeskundigheid moeten de overige leden van het panel daarover in voldoende mate beschikken om een gezaghebbende beoordeling van de opleiding uit te voeren. 

Opzet training 

Bestaande opleidingen 

 De training van voorzitters voor de opleidingsbeoordeling in Nederland vindt plaats door trainers die het train-the-trainer programma (T-T-T) hebben doorlopen. Door de opzet als een T-T-T programma beschikken de evaluatiebureaus ook over eigen trainers. De training kan de vorm hebben van een expliciete briefing van de voorzitter aan de hand van het profiel. Daarbij wordt nagegaan hoe daar tijdens de beoordeling concreet invulling aan kan worden gegeven. Wanneer noodzakelijk wordt op onderdelen aanvullende instructie verzorgd. 

Verder geldt:

 • trainers van evaluatiebureaus die hebben deelgenomen aan het T-T-T programma verzorgen voor de ‘eigen’ voorzitters de training;
 • trainers van de NVAO verzorgen de training van de voorzitter wanneer de training niet door een trainer van een evaluatiebureau (kan) wordt (worden) uitgevoerd. 

Nieuwe opleidingen 

Voorzitters van de panels voor de toets nieuwe opleiding in Nederland worden door de trainers van de NVAO getraind. De NVAO zal de kwaliteit van de trainingsactiviteiten monitoren.