Terug naar het overzicht

Nadere uitwerking Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatieNadere uitwerking

Deze nadere uitwerking bevat de procedure behorend bij Kader 2016 voor het experiment instellingsaccreditatie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het adviseren van de minister voor toelating tot het experiment en het accrediteren van opleidingen met een lichtere opleidingsbeoordeling.

 

Gerelateerde procedures

Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

In de pilot instellingsaccreditatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verkrijgen de geselecteerde instellingen instellingsaccreditatie en kunnen zij hun opleidingen voor een lichtere opleidingsaccreditatie voordragen aa...