Terug naar het overzicht Pdf

Educatieve Graduaats- en Masteropleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 kunnen hogescholen educatieve graduaatsopleidingen voor het secundair onderwijs aanbieden. Bij de Schools of Arts en de universiteiten in Vlaanderen worden vanaf dan de bestaande specifieke lerarenopleidingen vervangen door educatieve masteropleidingen. 

 

Algemene informatie

Educatieve masteropleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden educatieve masteropleidingen ingericht door de Schools of Arts en de universiteiten in Vlaanderen. De bestaande specifieke lerarenopleidingen worden vanaf dan vervangen door educatieve masteropleidingen. Het opleidingsprogramma van de educatieve master vormt een geïntegreerd geheel van leraarschap, vakdidactiek en vakinhoudelijke competenties en kennis. Alvorens evenwel het diploma van de educatieve master te kunnen verwerven, moet een student een component leraarschap van 60 studiepunten met succes doorlopen hebben. Deze 60 studiepunten bevatten onder andere 30 studiepunten praktijkcomponent.

De educatieve masteropleidingen zullen worden aangeboden met een omvang van 90 of 120 studiepunten binnen één van de studiegebieden zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering: VR 2017 1711 DOC.1150/2BIS. De decreetgever voorziet verkorte opleidingen en voor de educatieve master in de kunstvakken wordt de mogelijkheid tot consecutief traject ingebouwd.

Educatieve graduaatsopleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 kunnen hogescholen educatieve graduaatsopleidingen voor het secundair onderwijs aanbieden. Deze hebben een studieomvang van 90 studiepunten en richten zich op studenten met nuttige beroepservaring die leraar wensen te worden. Gelet op deze specifieke doelgroep wordt versterkt ingezet op de mogelijkheid om deze opleidingen te volgen binnen een LIO-baan.

Specifiek kader 'TNO Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve masteropleiding'

De educatieve graduaats- en masteropleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding (TNO) worden beoordeeld. Echter, gezien het feit dat het hier een bijzondere groep nieuwe opleidingen betreft, heeft de NVAO voorliggend “Kader TNO Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve masteropleiding” ontwikkeld. Het kader is afgestemd met belanghebbenden in het Vlaams Hoger Onderwijs, werd vastgesteld door het algemeen bestuur van de NVAO op 12 februari 2018 en vastgesteld door de Vlaamse regering op 8 juni 2018. Het kader is bedoeld voor de TNO’s in de ronde 2018-2019.

Stappenplan

Aanvraag indienen

[Indienen is niet meer mogelijk] De hogescholen en universiteiten dienen hun dossier in bij de NVAO uiterlijk vóór 15 oktober 2018. Uiterlijk 15 mei 2018 meldt de instelling per e-mail aan de NVAO welke aanvragen TNO t.b.v. welke opleidingen zullen worden ingediend.

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_169

Roxanne Figueroa Arriagada

#instellingen met instellingsreview

Gerelateerd nieuws

shutterstock_739173847

Nieuwe Vlaamse lerarenopleidingen in de startblokken
25/03/2019

De NVAO geeft groen licht aan in totaal 12 educatieve graduaats- en 46 educatieve masteropleidingen in Vlaanderen. Zij vervangen vanaf volgend academiejaar de specifieke lerarenopleidingen. Nieuw is bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding aan de universiteit volledig ingebouwd zit in het gewone bachelor-mastertraject. Studenten die kiezen voor een educatieve master kunnen met hun masterdiploma ook onmiddellijk als leraar aan de slag.

Lees meer

Gerelateerde publicaties

shutterstock_1175325202

Overzichtsrapportage Educatieve graduaats- en masteropleidingen in Vlaanderen

juni 2019
Lees meer

Beloftevolle lerarenopleidingen in Vlaanderen: vertrouwen, maar tegelijk ook aanbevelingen

juni 2019
FOQUS
Lees meer

Bezwaar/beroep indienen

Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

Meer info