Terug naar het overzicht Pdf

Erkenning nieuwe instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs", en daarna door de NVAO geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen aanbieden en wettelijk erkende associate degree, bachelor- en mastergraden afgeven.

Algemene informatie

Instellingen die willen worden erkend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als rechtspersoon voor hoger onderwijs om toegelaten te worden tot het stelsel van hoger onderwijs en geaccrediteerde opleidingen te kunnen verzorgen, vragen bij de NVAO een verzwaarde toets nieuwe opleiding aan voor de door hen te verzorgen bachelor- of masteropleiding. De verzwaarde toets nieuwe opleiding kan niet op basis van een associate degree-opleiding worden afgenomen. Voor opleidingen/cursussen korter dan 1 jaar bestaat in Nederland geen wettelijk erkende accreditatie.

De procedure om te worden erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs bestaat uit twee delen. De rechtspersoon dient naast de kwaliteitseisen van de NVAO aan te tonen dat de continuïteit van de rechtspersoon is gewaarborgd. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt hiervoor de kwaliteit en continuïteit van de instelling en gaat na of de instelling de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naleeft. Erkende onderwijsinstellingen vallen onder het toezicht van de inspectie. De Inspectie verstrekt een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na ontvangst van het oordeel van de NVAO en het advies van de Inspectie besluit de minister van Onderwijs over de erkenning van de organisatie als rechtspersoon voor hoger onderwijs en daarmee de mogelijkheid om toe te treden tot het Nederlandse hogeronderwijsstelsel.

Verzwaarde toets

De NVAO beoordeelt via de verzwaarde toets nieuwe opleiding de gerealiseerde leeruitkomsten. De kwaliteit van het onderwijs moet aantoonbaar aan de maat zijn. Daarom dient het gehele curriculum door studenten te zijn doorlopen (volkomen cycluseis). Wanneer er sprake is van varianten of afstudeerrichtingen, dient het panel een representatief aantal afstudeerwerken te kunnen beoordelen.

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding op basis van het uitgebreide kader voor accreditatie van bestaande opleidingen. De verzwaring zit immers in het feit dat het geen plantoetsing betreft, maar een beoordeling van bewezen kwaliteit. Om die reden stelt de NVAO voor deze toets andere beslisregels: alle standaarden moeten voldoende zijn. Het eindoordeel is positief of negatief.

Stappenplan

1

Stap 1: Indienen aanvraag bij de NVAO

De organisatie vraagt bij de NVAO een kwaliteitstoets aan van de eerste aan te bieden volwaardige bachelor- of masteropleiding (geen associate degr...
De organisatie vraagt bij de NVAO een kwaliteitstoets aan van de eerste aan te bieden volwaardige bachelor- of masteropleiding (geen associate degree-opleiding). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding aan de hand van het uitgebreide kader accreditatie bestaande opleidingen. De toets is immers geen plantoetsing, de verzwaring betreft de beoordeling van de gerealiseerde leeruitkomsten (het panel beoordeelt eindwerken van afgestudeerde studenten). Alle standaarden moeten als voldoende worden beoordeeld. De NVAO behandelt de aanvraag binnen zes maanden.
2

Stap 2: Advies Inspectie van het Onderwijs

De organisatie vraagt tevens bij de Inspectie van het Onderwijs een advies aan. De inspectie toetst de kwaliteit en continuïteit van de instelling ...
De organisatie vraagt tevens bij de Inspectie van het Onderwijs een advies aan. De inspectie toetst de kwaliteit en continuïteit van de instelling zelf en de naleving van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en verstrekt hierover haar advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Erkende onderwijsinstellingen vallen onder het toezicht van de inspectie.
3

Stap 3: Opvolging

Na ontvangst van het oordeel van de NVAO en het advies van de Inspectie neemt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit over de ...
Na ontvangst van het oordeel van de NVAO en het advies van de Inspectie neemt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit over de erkenning van de organisatie als rechtspersoon voor hoger onderwijs, en daarmee over de mogelijkheid om toe te treden tot het Nederlandse hogeronderwijsstelsel. Na een positief besluit van de minister zet de NVAO haar oordeel om in een accreditatie en kan de instelling de opleiding inschrijven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid. Vanaf dat moment kan de instelling iedere opleiding rechtstreeks bij de NVAO ter accreditatie aanbieden.

Tarieven

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor de verzwaarde toets nieuwe opleiding in het kader van de procedure rechtspersoon voor hoger onderwijs 18.700 euro. 

De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Via de post stuurt u de NVAO 7 exemplaren van het gehele aanvraagdossier.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_149

  René Hageman

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info