Terug naar het overzicht Pdf

Associate degree (Ad)

De associate degree-opleiding (ad) wordt sinds 2018 als zelfstandige, functie-, c.q. beroepsgerichte opleiding aangeboden en geaccrediteerd.

Algemene informatie

De associate degree-opleiding (ad) bevindt zich op European Qualifications Framework niveau 5 en is geen bedrijfsopleiding.

Stappenplan

1

Bestaande Ad-opleiding

Bestaande associate degree-opleidingen kunnen tijdens het visitatieproces van de bachelor worden meegenomen: de NVAO verstrekt dan aparte besluiten...
Bestaande associate degree-opleidingen kunnen tijdens het visitatieproces van de bachelor worden meegenomen: de NVAO verstrekt dan aparte besluiten voor de ad-opleiding en voor de bachelor. Hogescholen kunnen eventueel ad's van andere hogescholen dupliceren en geven dit aan in het aanvraagdossier.
2

Nieuwe Ad-opleiding

Hogescholen kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen voor het beoordelen van een nieuwe associate degree-opleiding conform de procedure voor een to...
Hogescholen kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen voor het beoordelen van een nieuwe associate degree-opleiding conform de procedure voor een toets nieuwe opleiding. Hogescholen kunnen tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de doelmatigheidstoets bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het risico van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met de bijbehorende kosten) blijft aanwezig.
3

Termijn

De NVAO behandelt een aanvraag voor het beoordelen een bestaande associate degree-opleiding binnen drie maanden en een aanvraag voor het beoordelen...
De NVAO behandelt een aanvraag voor het beoordelen een bestaande associate degree-opleiding binnen drie maanden en een aanvraag voor het beoordelen van een nieuwe associate degree-opleiding binnen zes maanden. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een herstelperiode van maximaal twee jaar.

Tarieven

In 2020 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande associate degree-opleiding 900 euro.  
Voor een nieuwe associate degree-opleiding bedraagt het tarief 18.900 euro.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag via onderstaand digitaal aanvraagformulier indienen, incl. de door het bestuur of directie ondertekende aanvraagbrief, het informatiedossier en de gevraagde documenten. Tijdens het visitatieproces van de bachelor kunt u twee aanvragen (ad-opleiding en bachelor) via één aanvraagbrief indienen. Via de post stuurt u de NVAO 2 exemplaren van het gehele aanvraagdossier bij een bestaande Ad en 7 exemplaren van het gehele aanvraagdossier bij een nieuwe Ad.

Sleep uw bestanden in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder

  Contactpersoon

  2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_68

  Henri Ponds

  Gerelateerde publicaties

  Stocksy_txpa99dd8faaVz100_OriginalDelivery_1379431

  Beoordelingskader accreditatiestelsel Nederland 2018

  januari 2019
  Lees meer

  Bezwaar/beroep indienen

  Het is mogelijk om bezwaar/beroep in te dienen tegen een besluit van de NVAO. Enkel belanghebbenden kunnen dit proces starten. 

  Meer info