Eerste adviesrapport voor de Kwaliteitsafspraken overhandigd aan Minister Van Engelshoven.06/03/2019

De NVAO heeft het eerste adviesrapport voor de kwaliteitsafspraken afgerond en overhandigd aan de Minister Van Engelshoven (OCW). Het betreft het advies voor de Universiteit Maastricht.

Anke Schols, Anne Flierman, Minister Van Engelshoven (van links naar rechts)

Het proces 

In de eerste fase van de Kwaliteitsafspraken presenteert de instelling haar plan. Een panel van vijf deskundigen waaronder een student-lid bezoekt de instelling en beoordeelt het plan dat de instelling in overleg en afstemming met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht heeft opgesteld. Het panel brengt een advies aan het NVAO-bestuur. De NVAO beoordeelt de onderbouwing op consistentie en de formele vereisten die zijn vastgelegd in het protocol voor de beoordeling van de kwaliteitsafspraken. Het NVAO-bestuur stuurt zijn advies aan de minister. Dit advies is altijd positief of negatief. 


‘’Met dit advies staan we aan het begin van de planbeoordelingen, er zullen in het komende jaar nog vele adviesrapporten volgen. In totaal worden dit jaar 54 instellingen beoordeeld’’ aldus Anne Flierman (voorzitter NVAO). 


Adviserende rol 

Op basis van het advies van de NVAO besluit de minister over de kwaliteitsbekostiging van de instelling. Nadat de minister het besluit heeft genomen zal de NVAO het adviesrapport publiceren op de website. 

Over de inhoud van het rapport worden geen uitspraken gedaan totdat de minister het besluit heeft genomen.   

Gerelateerde procedures

Kwaliteitsafspraken

De kwaliteitsafspraken worden door de NVAO beoordeeld. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die instellingen besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.