Vernieuwd bestuur klaar voor snelle start07/10/2019

“Er liggen belangrijke dossiers op de plank”

Dirk Broos en Rudi D’Hauwers zijn vanuit Vlaanderen benoemd tot bestuurders bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Samen met twee Nederlandse collega’s nemen zij de dagelijkse leiding in het verzekeren van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Met hun komst verwelkomt de NVAO heel wat kennis over het hoger onderwijs en ervaring met het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel aan de bestuurstafel. Het Dagelijks Bestuur kent hiermee een grondige vernieuwing. Eerder dit jaar werd reeds bekend dat Anneke Luijten-Lub Paul Zevenbergen zou opvolgen als nieuwe Nederlandse bestuurder. Anne Flierman blijft op post als voorzitter.

v.l.n.r.: Dirk Broos, Anneke Luijten-Lub, Anne Flierman, Rudi D'Hauwers

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie kijkt toe op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Op basis van haar oordelen worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. 

 Als gewezen kabinetschef van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits tekende Dirk Broos mee het nieuwe Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel uit. Rudi D’Hauwers was onder meer regeringscommissaris voor het hoger onderwijs en nam functies op binnen diverse (onderwijs)kabinetten. De afgelopen jaren zijn zij zo actief betrokken bij de belangrijke onderwijsontwikkelingen in Vlaanderen. Met hun komst verwelkomt de NVAO dan ook heel wat kennis over het hoger onderwijs, ervaring met het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel en kennis van de werking van de NVAO. 

 Anne Flierman, voorzitter NVAO: “Met de komst van de laatste twee nieuwe bestuurders is onze bestuursploeg nu helemaal compleet. Hun uitgebreide kennis en bestuurservaring zullen van belang zijn in de verdere uitrol van het Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel, de voorbereiding van onze nieuwe strategie 2020-2024 en het opvolgen van de ontwikkelingen in het Nederlandse stelsel. Tegelijk liggen er belangrijke dossiers op de plank zoals kwaliteitszorg in werkplekleren, opvolging van de nieuwe educatieve- en graduaatsopleidingen in Vlaanderen en de Europese Universiteiten.” 

 Zij zullen de komende vier jaar hun twee Nederlandse collega’s vervoegen in het Dagelijks Bestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Dirk Broos krijgt eveneens het mandaat van vicevoorzitter toegewezen. Het Dagelijks Bestuur kent hiermee een grondige vernieuwing. Eerder dit jaar werd bekend dat Anneke Luijten-Lub vanaf 1 oktober Paul Zevenbergen zou opvolgen als nieuwe Nederlandse bestuurder. Anne Flierman blijft op post als voorzitter. Julie Beysens zal Rudi D’Hauwers opvolgen in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat zich richt op het strategisch beleid van de organisatie. 

Dirk Broos, vicevoorzitter: “Het nieuwe stelsel geeft hogeronderwijsinstellingen een grote verantwoordelijkheid voor hun kwaliteitszorg. Een dynamiek die doorheen het hele weefsel van de instelling sterk aanwezig moet zijn. Dit betekent dat deze kwaliteitszorg bovenal mensenwerk is. Dit willen we ook de komende jaren verder blijven uitdragen. We hebben vertrouwen in hogeronderwijsinstellingen en geven hun eigenheid alle ruimte in onze beoordelingen. Tegelijk zullen we met grote zorg toezien op de manier waarop ze deze verantwoordelijkheid vormgeven.” 

Rudi D’Hauwers, bestuurder: “Willen we jongeren en volwassenen klaarstomen voor de wereld van morgen dan moeten we investeren in innovatief en kwaliteitsvol hoger onderwijs voor iedereen. Dat vraagt ook een innovatieve kijk op kwaliteitszorg, zowel binnen onderwijsinstellingen als onze eigen organisatie.” 

Dirk Broos stond de afgelopen jaren als kabinetschef aan het roer bij gewezen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. In die hoedanigheid tekende hij mee het nieuwe Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel uit. Vanuit het Comité van Ministers volgde hij de werking van de NVAO en ontwikkelingen op vlak van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs op. Voorheen was hij algemeen directeur van de Karel de Grote-hogeschool en zetelde in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). De voorbije tien jaar was hij zo actief betrokken bij de belangrijke onderwijsontwikkelingen in Vlaanderen, in het bijzonder die binnen het hoger onderwijs. 

Rudi D'Hauwers heeft uitgebreide bestuurs- en managementervaring zowel in de private als de publieke sector. Doorheen diverse functies binnen de Vlaamse overheid gaf hij mee vorm aan het hoger onderwijs in Vlaanderen. Zo was hij onder meer regeringscommissaris voor het hoger onderwijs, senior beleidsadviseur hoger onderwijs bij de Vlaamse overheid en adviseur op diverse (onderwijs)kabinetten. Tot voor kort was hij adjunct-kabinetschef algemeen beleid bij diverse ministers, met specialisaties in onder meer hoger onderwijs, innovatie en wetenschapsbeleid. Bovendien zetelt hij reeds enkele jaren in het Algemeen Bestuur van de NVAO.

Meer informatie

Jasper Delanoy Communicatieadviseur

+32(0)495 60 24 95 Bel