Nevenfuncties bestuurders

Gezien het publieke karakter van onze organisatie en de bepalingen in ons bestuursreglement en de wetgeving houden wij van alle leden van het bestuur een overzicht van nevenfuncties bij. Het register ligt eveneens voor een ieder ter inzage op het NVAO-kantoor.

 

dr. A.H. (Anne) Flierman - voorzitter, Nederland 

  • Lid Bestuur European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)  
  • Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Overijssel  
  • Lid Raad van Toezicht Nuffic 
  • Lid Raad van Toezicht Landschappen Nederland
  • eerder Lid Eerste Kamer der Staten Generaal (CDA) (2009 - 2019) en Eerste Ondervoorzitter (2015 - 2019)

prof. dr. Wouter Duyck - vicevoorzitter, Vlaanderen 

  • Lid Commissie Beter Onderwijs (Vlaamse regering) 
  • Zaakvoerder Research & Practice CommV

dr. A. (Anneke) Luijten-Lub - Nederland 

  • Lid Klankbordgroep Nationaal Co√∂rdinatiepunt NLQF 
  • Lid Raad van Toezicht Drenthe College