Stagiair NVAO Nederland

Wij zijn op zoek naar een stagiair die conceptueel in staat is een aanpak te ontwerpen en deze, samen met collega's, om te zetten in een eindproduct. Zijn analyseren, communiceren en samenwerken competenties die naadloos aansluiten bij jou? Wacht dan niet langer en stuur ons een bericht!

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.  

Daarmee is NVAO de bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen.  

De NVAO Afdeling Nederland is per september 2021 op zoek naar Stagiair

In 2022 beoordeelt de NVAO de voortgang van de kwaliteitsafspraken op basis van de jaarverslagen en de inbreng van de medezeggenschap van de afzonderlijke hogescholen en universiteiten. De beoordeling vindt plaats op de twee criteria die in het protocol kwaliteitsafspraken zijn vastgelegd.

Ter voorbereiding op die beoordeling in 2022 worden er in 2021 twee stappen gezet:

  1. Er wordt een interne aanpak opgezet om in 2022 de jaarverslagen binnen een beperkte tijd te kunnen beoordelen. Hierbij moet worden gedacht aan een goede manier van registratie, het opbouwen van een database, een standaardwerkwijze voor de beoordeling, de besluitvorming en communicatie. De beoordeling en besluitvorming moeten transparant en navolgbaar zijn. Deze werkwijze wordt ontwikkeld in afstemming met het ministerie van OCW en voldoen aan de interne kwaliteitseisen;
  2. Om te zien of de aanpak uitvoerbaar is en leidt tot de gewenste resultaten worden de jaarverslagen over 2020 van de hogescholen en universiteiten als pilot beoordeeld. Deze pilot moet inzicht bieden in de vraag of de wijze van verslaglegging in de jaarverslagen adequaat is om de beoordeling te kunnen uitvoeren. Met de brancheverenigingen is afgesproken dat deze pilot-beoordeling wordt gedeeld zodat waar nodig de jaarverslagen over 2021 kunnen worden aangepast. Hiervoor worden bijeenkomst georganiseerd om samen met de hogescholen en universiteiten te bespreken of hun jaarverslagen de test doorstaan.

Werkzaamheden

De NVAO zoekt een stagiair voor het ontwerpen van een aanpak van de beoordeling van de voortgang van de plannen voor de kwaliteitsafspraken en voor het uitvoeren van een beoordeling van de jaarverslagen over 2020.

Profiel

We zoeken een stagiair die conceptueel in staat is een aanpak te ontwerpen en deze samen met collega’s van de NVAO tot een eindproduct kan brengen, die goed overweg kan met grote bestanden en de hoofd en de bijzaken kan onderscheiden. Voor deze opdracht is veel samenwerking nodig met NVAO-collega’s, het NVAO-bestuur, collega’s van het ministerie en met vertegenwoordigers van HO-instellingen. Dus naast ontwerp- en analyse vaardigheden zijn communicatieve vaardigheden en een gevoel voor politiek/bestuurlijke verhouding gewenst.

Wij hebben een hecht team en maken structureel gebruik van een studentenpoule die ons op veel verschillende manieren ondersteunt. Je krijgt bij ons veel ruimte om initiatief te nemen en richting te geven aan de ontwikkeling van onze aanpak en methodes. In deze opdracht krijg je te maken met veel verschillende collega’s en vertegenwoordigers in het HO-veld. Je bent direct betrokken bij de vormgeving van de beoordeling van de kwaliteitsafspraken, je krijgt een goed inzicht in het speelveld en je draait mee als collega bij de NVAO.

Aanbod

De looptijd van de stage is van september tot ongeveer februari (afhankelijk van de lengte van de stageperiode en beschikbaarheid). De NVAO gebruikt een stageovereenkomst en volgt de rijksbrede afspraken hierover. 

Stagevergoeding:

  • Voor alle studenten, ongeacht niveau van opleiding, € 628,00 bruto per maand. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd, gelijk aan de indexatie van de Cao-lonen;
  • De vergoeding is gebaseerd op vijf dagen van 8 uur, dus een 40-uurige werkweek. Als er minder uur per week wordt afgesproken, dan wordt de stagevergoeding evenredig verlaagd;
  • Loonheffing is van toepassing als de stagevergoeding direct aan de stagiair wordt uitbetaald;
  • Als er geen gebruik gemaakt kan worden van een OV-studentenkaart, dan geldt een reiskostenvergoeding conform CAO Rijk.  

Solliciteren

Mocht je hier interesse in hebben dan kun je contact opnemen met René Hageman (afdelingshoofd NL, tot week 30) of met Luut Kroes (directeur NL, vanaf week 32) via 070-3122300. Via de solliciteren knop kan jij je sollicitatie indienen. 

Luut Kroes Directeur

Solliciteren

Voeg hier uw relevante documenten toe (zoals CV en motivatiebrief)

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder