Lid Adviescommissie voor de bezwaarschriften

Voor de Adviescommissie voor de bezwaarschriften zijn wij op zoek naar iemand met kennis van kwaliteitszorg en affiniteit met het (hoger) onderwijs. Ben jij in staat om te analyseren, te luisteren en door te vragen? Beschik je daarnaast over uitstekende communicatie én sociale vaardigheden? Stuur dan voor 28 juli aanstaande jouw motivatie, inclusief CV. 

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. 

Daarmee is de NVAO de bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs. De besluiten van de NVAO leiden tot erkenning van diploma’s en graden en waar van toepassing tot bekostiging van opleidingen. De NVAO baseert haar beoordeling op advies van erkende deskundigen. 


NVAO Nederland is per direct op zoek naar een Lid voor de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

Wat doet de adviescommissie

De Adviescommissie is ingesteld voor de behandeling van bezwaarschriften tegen daarvoor vatbare besluiten van de NVAO, voor zover deze besluiten betrekking hebben op de Nederlandse rechtsorde. Dit is een adviescommissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht. 

De commissie heeft tot taak het horen van bezwaarde en eventuele andere belanghebbenden alsmede het adviseren van de NVAO over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie leden van wie uit hoofde van hun kennis van het hoger onderwijs of anderszins een bijdrage aan de commissie kan worden verwacht. De NVAO benoemt één van de leden tot plaatsvervangend voorzitter. De NVAO benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van vijf jaren en zijn terstond herbenoembaar. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden maken geen deel uit en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de NVAO. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten.

De commissie komt ongeveer drie keer per jaar bijeen. 

De Regeling voor bezwaarschriften is beschikbaar op de website van de NVAO.

Profiel

  • Een relevante WO-opleiding;
  • Kennis van kwaliteitszorg;
  • Affiniteit met het (hoger) onderwijs;
  • Een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels; 
  • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen; 
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden; 
  • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.

Leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van de NVAO.

Aanbod 

De commissieleden ontvangen een passende vergoeding per bezwaar dat wordt behandeld. Tevens ontvang je een vergoeding voor de reiskosten.

Solliciteren 

Als je aan bovenstaande eisen voldoet en je wilt inzetten voor onze adviescommissie voor de bezwaarschriften, ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Je kunt solliciteren door jouw CV en schriftelijke motivatie vóór 28 juli 2021 te sturen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luut Kroes, Directeur Nederland, op het nummer 06 11 46 79 51. Voor toelichting bij de selectieprocedure kun je terecht bij Nadina Arink, HR medewerker, op het nummer 06 48 21 78 51.


De startdatum is bij voorkeur zo spoedig mogelijk en wordt in onderlinge afstemming vastgelegd.

Nadina Arink HR

Solliciteren

Voeg hier uw relevante documenten toe (zoals CV en motivatiebrief)

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder