Adjunct-Secretaris/Adviseur

Voor de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) zijn wij op zoek naar een Adjunct-Secretaris/Adviseur voor 32 uur per week. Het takenpakket bestaat uit onder andere het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, het opstellen van rapportages en het onderhouden van contacten met onderzoekers. Zijn dit taken waar jij enthousiast van raakt? Stuur dan jouw motivatie en cv. 

Adjunct-Secretaris/Adviseur

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) onderzoekt en adviseert over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van het mbo en over fusies van mbo-instellingen. Het secretariaat van de CMMBO is ondergebracht bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag. 

De NVAO zoekt per 1 september 2021 voor 32 uur per week een Adjunct-Secretaris/Adviseur.

De adjunct-secretaris/adviseur komt te werken voor het secretariaat van de CMMBO. De Commissie adviseert de minister van OCW, mbo-scholen en andere belanghebbenden bij het middelbaar beroepsonderwijs over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van mbo-opleidingen. Ook adviseert zij de minister van OCW over voorgenomen fusies in het mbo (fusietoets). 

De CMMBO bestaat uit een voorzitter en vier leden en komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Het secretariaat ondersteunt de CMMBO bij de uitvoering van haar taken en bestaat uit drie medewerkers: een secretaris, een adjunct-secretaris/adviseur (vacant) en een secretaresse. Gezamenlijk werken zij als een eenheid binnen de NVAO. De NVAO is de werkgever van de medewerkers van het secretariaat.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de adjunct-secretaris/adviseur omvat onder andere het volgende:

 • Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve analyses van de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt en van de doelmatigheid van het aanbod van mbo-opleidingen op landelijk, regionaal of sectoraal niveau;
 • Uitbesteden van onderzoek aan externe partijen, waaronder het formuleren van onderzoeksvragen, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderzoek;
 • Opstellen van bondige en toegankelijke rapportages over de resultaten van uitgevoerde analyses en van uitbesteed onderzoek. Voorbereiden van (delen van) adviezen van de CMMBO aan de minister van OCW, mbo-scholen en andere belanghebbenden bij het mbo;
 • Onderhouden van contacten met onderzoekers op het gebied van aansluiting middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, met beheerders van relevante gegevensbestanden (onder andere CBS en DUO), met mbo-scholen en andere organisaties ten behoeve van het signaleren van ontwikkelingen, het maken van analyses en voorbereiding van adviezen;
 • Voorbereiden van bijeenkomsten van de CMMBO en uitvoeren van besluiten van de CMMBO, samen met de secretaris. Vervangen van de secretaris bij afwezigheid. 

Profiel

Voor deze functie zoeken wij iemand met:

 • Afgeronde, relevante WO opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde;
 • Je hebt aantoonbare kennis van het stelsel van middelbaar beroepsonderwijs. Ervaring met de onderwerpen ‘aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘doelmatigheid van bekostigd onderwijsaanbod’ is een pré;
 • Je hebt kennis van én ervaring met het vraaggericht verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Je kunt hiervoor onder andere een netwerk in stand houden met relevante kennisinstituten en onderzoekers;
 • Je kunt op basis van verzamelde gegevens en inzichten (concept) conclusies en (deel)adviezen voor de voorzitter en leden van de CMMBO formuleren. Je houdt hierbij rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden;
 • Je beschikt over zeer goede, met name schriftelijke, communicatieve vaardigheden. Dit blijkend uit eerdere opgestelde rapporten, artikelen, notities, presentaties en dergelijke; 
 • Je hebt gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen in de communicatie met externe contacten;
 • Je neemt initiatief en werkt resultaatgericht.

Aanbod & sollicitatieprocedure 

Wij bieden een overeenkomst aan voor de duur van één jaar op basis van maximaal 32 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband. Indien gewenst behoort detachering ook tot de mogelijkheden. Binnen de NVAO is CAO Rijk van toepassing. Voor deze functie is maximaal schaal 12 van CAO Rijk van toepassing (€ 3.842,26 - € 5.710,80 bruto per maand o.b.v. 36 uur). Inschaling is afhankelijk van jouw ervaring. Naast de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in CAO Rijk, zoals het individueel keuzebudget, heeft de NVAO een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. 

Voor informatie over de functie-inhoud kan er contact opgenomen worden met Cees-Jan van Overveld (06 18 74 71 76). Voor informatie over de sollicitatieprocedure kan er contact opgenomen worden met Nadina Arink (06 48 21 78 51). 

Wil je deel uitmaken van ons team? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar ons door het onderstaande contactformulier te gebruiken.

Nadina Arink HR

Solliciteren

Voeg hier uw relevante documenten toe (zoals CV en motivatiebrief)

Sleep uw bestand(en) in dit veld om ze toe te voegen of gebruik de knop hieronder