Terug naar het overzicht

'Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen'

Praktische informatie

Datum: 06/12/2022
Tijd: 13:30 - 15:30
Deelnemers: 70

Contact

Persfotografen

Verantwoordelijke pers & communicatie Nederland

+31 (0)6 18 96 03 31 Bel

Afgelopen juni en september heeft NVAO Nederland twee online bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van hogeronderwijsinstellingen met als thema ‘Op weg naar meer eigenaarschap en (zelf)vertrouwen’. Zo'n honderd enthousiaste deelnemers schreven zich in totaal in voor beide bijeenkomsten. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die het huidige kwaliteitszorgstelsel biedt en de inspanningen van opleidingen gericht op kwaliteitsverbetering. Een gedeeld streven is visitaties die passen bij de eigen inrichting en cultuur van de opleiding en de instelling.

NVAO Nederland zet dit laagdrempelige initiatief door en organiseert op dinsdag 6 december, van 13.30 tot 15.30 uur, opnieuw een online bijeenkomst met een (ten dele) nieuwe agenda. Zo bereiken we niet alleen de eerdere deelnemers, maar is het ook voor nieuwe deelnemers zeer interessant om aanwezig te zijn.   

In de eerste twee online bijeenkomsten stonden centraal de bespreking van:

  1. De omgang met open standaarden;
  2. Hoe kom je van incidentele verantwoording naar permanente ontwikkeling. 

Naar keuze van de deelnemers kunnen deze onderwerpen opnieuw aan de orde komen, maar ook nieuwe ingangen voor een gesprek over sterker eigenaarschap zijn mogelijk. Denk hierbij aan:

  1. Opleidingsbeoordeling in eigen regie;
  2. Collegiale afstemming tussen gelijksoortige opleidingen als inspiratie voor ontwikkeling en basis voor legitimatie.

Vind jij het boeiend om hierover met ons en collega's van andere hogeronderwijsinstellingen in gesprek te gaan? Registreer je dan via het onderstaande formulier. Hier kun je ook zelf onderwerpen inbrengen, door middel van het invullen van het opmerkingenveld. Ook eventuele vragen en opmerkingen kun je doorgeven via het opmerkingenveld. 

Ben je niet in de gelegenheid om deel te nemen? Geen probleem! NVAO Nederland organiseert deze bijeenkomst ook in het voor- en najaar van 2023 met wisselende gespreksonderwerpen.

Programma onlinebijeenkomst:

13.20 uur: Inloop deelnemers

13.30 uur: Plenaire start van de bijeenkomst, welkom, toelichting bij dit initiatief 
- Inleiding op het het programma
- Beantwoording van vooraf gestelde vragen
- Het nieuwe accreditatiestelsel vanaf 2025
- De rol van de extern secretaris in het beoordelingsproces
- Uitleg over het programma na de pauze

14.15 uur: Pauze

14.30 uur: Bespreking in kleine groepen (break-outrooms)

15.15 uur: Korte plenaire terugkoppeling, vooruitblik en afsluiting

15.30 uur: Afsluiting

De online bijeenkomst is op dit moment vol. Wij maken om die reden een wachtlijst aan. Wil je worden toegevoegd? Gebruik dan de contactgegevens op de pagina. 

Registreren

Registeren is niet langer mogelijk

Afbeeldingen