Terug naar het overzicht

SAMENarie: "Onafhankelijke en deskundige peers... what's in a name?"

Praktische informatie

Datum: 18/10/2022
Tijd: 12:00 - 16:00
Locatie: Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg - Voetweg 66
9000 Gent
Deelnemers: 50

Contact

man_coffee_cup_pen

Verantwoordelijke pers & communicatie Vlaanderen

In Vlaanderen loopt de 'eigen regie' intussen als een trein in alle instellingen. De externe blik vormt een cruciaal onderdeel van elk kwaliteitszorgstelsel en dus ook van die eigen regie. Zowel de instellingen als de NVAO betrekken externe, onafhankelijke peers in hun beoordelingsprocessen. Maar hoe zorg je ervoor dat die deskundigen ook daadwerkelijk extern zijn? Hoe definieer je onafhankelijkheid? Wat maakt iemand deskundig? Hoe hanteer je die criteria?

We nodigen de collega's kwaliteitszorg & onderwijs uit de Vlaamse instellingen graag uit om hierover in debat te gaan! 

Programma: 

12u00: Ontvangst met broodjeslunch
13u00: Plenaire start - Ontvangst & situering SAMENarie
13u30: Speeddates - Wissel eigen ervaringen, ideeën uit met je collega's kwaliteitszorg! 
14u00: Plenair deel - Visie van NVAO
14u30: Koffie-break 
14u45: Break-out groepsdiscussie - Hoe omgaan met onafhankelijkheden? 
15u30: Plenaire terugkoppeling vanuit groepen
15u50: Afsluiting door NVAO
16u00: Einde SAMENarie

Inschrijven: 

De inschrijvingen werden helaas afgesloten.