Terug naar het overzicht

Onderwijsestafette NVAO - Rol Raad van Toezicht

Praktische informatie

Datum: 10/05/2021
Tijd: 15:00 - 17:00
Deelnemers: 100

Contact

Besloten bijeenkomst / op uitnodiging

Tussen 14 april en 11 mei reflecteren verschillende partijen in een onderwijsestafette op de inhoud van het inspectierapport ‘de Staat van het Onderwijs’

De NVAO organiseert hiervoor op maandag 10 mei 2021 van 15:00 - 17:00 uur een online bijeenkomst over de ‘rol van de Raad van Toezicht’. Centraal staat daarbij de vraag: Als door ontwikkelingen (zoals instellingsaccreditatie) het externe toezicht een stap(je) terug doet, hoe vult het interne toezicht die ruimte en wat mag / kun je dan verwachten van een Raad van Toezicht?

Over deze vraag gaat dNVAO in discussie met leden van Raden van Toezicht, bestuurders, medezeggenschappers en externe deskundigen. Aan de hand van een stelling zal een lid van een Raad van Toezicht kort een standpunt innemen, waarna reactie volgt van de anderen. Dat leidt tot een breder gesprek waar u via de chat aan kunt deelnemen

De discussie staat onder leiding van Anne Flierman (voormalig voorzitter NVAO). Sprekers zijn onder anderen (alfabetisch): Marius Buiting (directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen - NVTZ); Huib de Jong (voormalig voorzitter CvB HvA); Maaike Krom (voorzitter centrale MR HAN & lid AB NVAO); Gerard Mols (lid RvT Universiteit van Amsterdam, oud- voorzitter RvT Hogeschool Zuyd, voormalig rector magnificus Universiteit Maastricht); Guus van Montfort (voorzitter RvT Hogeschool Utrecht en voorzitter Vereniging toezichthouders in het hbo - VTH); Elmer Sterken (voormalig rector magnificus RUG); Janka Stoker (hoogleraar leiderschap en organisatieverandering en directeur leiderschapsinstituut 'In the Lead' RUG); Ab van der Touw (voorzitter RvT Universiteit Leiden en voorzitter Overleg van RvT-voorzitters in het WO) en Herbert Wormeester (voorzitter universiteitsraad Universiteit Twente).