Terug naar het overzicht

Professionalisering Secretarissen 14 april 2021

Praktische informatie

Datum: 14/04/2021
Tijd: 12:30 - 16:30
Deelnemers: 100

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_68

Henri Ponds

Op woensdagmiddag 14 april 2021 van 13 tot 16u organiseert de NVAO de volgende professionaliseringsmiddag voor secretarissen. Wederom online. Hopelijk in najaar 2021 weer eens een fysieke bijeenkomst.

De agenda voor deze middag komt zoveel mogelijk tot stand in afstemming met de geregistreerde secretarissen en NVAO-collega’s. Je kunt betrokken zijn bij de voorbereiding en/of onderwerpen van gesprek aandragen. Enkele mogelijke(!) onderwerpen op onze voorlopige lijst zijn:

  • Prestatieverplichting secretarissen per 1 januari 2022
  • Onafhankelijkheid van de secretaris die ook adviseert
  • Effectief notuleren van gesprekken tijdens visitaties
  • Opstelling secretaris tijdens de oordeelsvorming
  • Sturing van effectieve gespreksvoering

De opzet van de middag is zoals gebruikelijk: een plenair deel met mededelingen en uitleg van enkele onderwerpen. Vragen stellen via de chat. Dit deel niet langer dan 45 minuten. Na de pauze discussie in break-outrooms (max. 90 minuten). Afsluiting met een korte plenaire terugkoppeling vanuit de groepen.