Terug naar het overzicht

SAMENarie "Op maat van de eigen regie: het informatiedossier/zelfevaluatierapport"

Praktische informatie

Datum: 25/11/2021
Tijd: 13:00 - 16:00
Deelnemers: 49

Contact

Point-of-Contact

Infodesk Team Vlaanderen

Beste kwaliteitszorgmedewerker,

Het is ondertussen meer dan anderhalf jaar geleden dat we in Vlaanderen met z'n allen in gesprek gingen over hoe we dagdagelijks werken aan de kwaliteit van ons hoger onderwijs en in het bijzonder konden uitwisselen over de toepassing van het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel in de praktijk. 

Mits overheidsmaatregelen niet verstrengen pikken we opnieuw de draad op en willen we (zoals eerder gepland) een fysiek SAMENarie * organiseren op donderdag 25 november 2021, van 13.00 - 16.00 uur.

Ditmaal kunnen we langer stilstaan bij een onderwerp waar iedere instelling de afgelopen maanden intensief aan heeft gewerkt: de opmaak van een informatiedossier of zelfevaluatierapport op maat van de eigen regie. Daarbij wisselen we onder meer uit over hoe jullie, vanuit je eigen regie, een ZER/informatiedossier opbouwen. Hoe zorg je ervoor dat het dossier de essentie omvat voor de commissie? En wat heb je geleerd uit de eerste ervaringen en zou je straks anders doen? 

We hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen!

Het NVAO-team

Zodra we definitief zicht hebben op de locatie informeren wij je hierover. Wie dat wenst kan zich nu reeds aanmelden voor het event. We streven naar een deelname van maximaal 2 vertegenwoordigers per instelling.

 

* We zorgen voor voldoende afstand onderling. Het staat uiteraard iedereen vrij om tijdens de bijeenkomst een mondmasker te dragen. 

Gerelateerd nieuws

vives_015b113b64d4c53

NVAO’s radicale omslag in Vlaanderen: beoordelen vanuit de eigenheid van een instelling
23/02/2021

Eind 2019 ging NVAO van start met een nieuw kwaliteitszorgstelsel in Vlaanderen. Hogescholen en universiteiten moeten zelf instaan voor het borgen van de kwaliteit van hun geaccrediteerde opleidingen. Nieuwe opleidingen en bestaande opleidingen die nog een eerste accreditatie moeten krijgen, worden wel nog door de NVAO kritisch beoordeeld, weliswaar op maat van hun eigen regie. De graduaatsopleiding winkelmanagement van VIVES hogeschool heeft nu als eerste zo'n rapport nieuwe stijl op zak. De strakke beoordelingskaders, gedetailleerde checklists en interviewstijl zijn vervangen door NVAO’s Waarderende Aanpak, open kaders en dito gedachtewisselingen. NVAO peilde bij VIVES naar de impact van deze radicaal andere benadering van kwaliteitszorg.

Lees meer

Gerelateerde procedures

Instellingsreview

#instellingen met instellingsreview
Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden periodiek beoordeeld in een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop de instelling zelf de kwaliteit van haar opleid...

Toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen staan zelf in voor de borging van de kwaliteit van hun opleidingen. Een nieuwe opleiding moet echter erkend worden en na enkele jaren een eerste opleidingsaccreditatie verkrijgen. In de toets nieuwe ople...

Opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie

#instellingen met instellingsreview
Universiteiten en hogescholen in Vlaanderen staan zelf in voor de borging van de opleidingskwaliteit. Vooraleer een universiteit of hogeschool zelf deze borging mag uitvoeren, moet een als nieuw erkende opleiding echter opleidingsaccreditatie verk...