Terug naar het overzicht

Informatiebijeenkomst HBO5-Verpleegkunde (sessie onderwijsinstellingen)

Praktische informatie

Datum: 24/09/2020
Tijd: 09:30 - 11:00
Deelnemers: 100

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_35

Pieter Soete

In 2009 werd het niveau van het hoger beroepsonderwijs ingevoerd in het Vlaamse onderwijssysteem. De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die door de Centra voor Volwassenenonderwijs werden ingericht, werden vanaf het academiejaar 2019-2020 als graduaatsopleidingen ingebed in de hogescholen. Een uitzondering daarop vormen de opleidingen HBO5 Verpleegkunde die behoren tot het hoger onderwijs, maar worden ingericht door de scholen voor voltijds secundair onderwijs.

Het is de wens van de Vlaamse Regering om het toezicht op de kwaliteit van de 20 HBO5-opleidingen Verpleegkunde hernieuwd te organiseren. De opleidingen krijgen daarmee de kans om aan te tonen dat de kwaliteit van het onderwijs aan de maat is en dat leerlingen daarbij goede garanties hebben. De regelgeving voorziet dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Vlaamse Onderwijsinspectie voor het eerst gaan samenwerken om de kwaliteit van deze opleidingen te beoordelen.

Het komende jaar zullen de onderwijsinspectie en de accreditatieorganisatie daartoe een op maat beoordelingskader ontwikkelen samen met het onderwijsveld. Dat beoordelingskader is gebaseerd op het referentiekader onderwijskwaliteit en de kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs.

Het beoordelingskader moet, voor het toegepast kan worden, door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. Zo wordt het kwaliteitstoezicht op alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs gegarandeerd.

Graag nodigen we u uit voor een eerste informatiebijeenkomst voor onderwijsinstellingen (scholen & hogescholen) over de beoordeling van de opleidingen HBO5 Verpleegkunde op donderdag 24 september van 9.30 tot 11.00 uur. 

Deze bijeenkomst wordt online georganiseerd.

Gerelateerde procedures

Beoordeling HBO5 Verpleegkunde

#hogescholen #HBO5 VK
NVAO en de Vlaamse Onderwijsinspectie werken samen om de HBO5-opleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen op hun kwaliteit te beoordelen. Samen met het onderwijsveld ontwikkelden ze hiertoe een op maat beoordelingskader. De HBO5-opleiding Verpleegkund...