Terug naar het overzicht

Professionalisering Secretarissen 15 april

Praktische informatie

Datum: 15/04/2020
Tijd: 12:30 - 16:30
Locatie: Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag
NL
Deelnemers: 64

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_36

Chantal Verwey

Op woensdagmiddag 15 april 2020 van 13 tot 16u30 organiseert de NVAO samen met secretarissen de volgende professionaliseringsmiddag voor geregistreerde secretarissen. De middag vindt opnieuw plaats bij vergadercentrum Igluu in Den Haag.

Een groep secretarissen, die in februari bijeenkomt, is betrokken bij de voorbereiding van het programma. Qua vorm is de opzet gelijk aan de voorgaande keren: eerst een plenair deel met actuele informatie en na de pauze het gesprek in kleine groepen over relevante, inhoudelijke onderwerpen. Suggesties voor deze onderwerpen zijn van harte welkom via secretarissen@nvao.net.

Een concreet programma plaatsen we in de loop van de maand maart op de NVAO-website.

Hartelijke groet,

NVAO team Secretarissen

Registreren