Terug naar het overzicht

Professionalisering Secretarissen 11 november

Praktische informatie

Datum: 11/11/2020
Tijd: 12:30 - 16:30
Deelnemers: 100

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_68

Henri Ponds

Op 11 november 2020 vindt de volgende middag ‘Professionalisering Secretarissen’ plaats. Deze middag staat open voor alle geregistreerde secretarissen en zal, net als in het afgelopen voorjaar, online plaatsvinden. Zo gauw corona voldoende onder controle is, gaat de bijeenkomst weer fysiek door.

De middag opent met een plenair gedeelte waarin actuele onderwerpen worden besproken en de secretaris de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen. Daarna heeft de secretaris de mogelijkheid zich aan te sluiten bij één workshop naar keuze en zich in het gekozen onderwerp verder te professionaliseren.

De NVAO bereidt dit middagprogramma samen met secretarissen voor. Heb je interesse om deel te nemen aan de voorbereidingsgroep, meld je aan via het onderstaande formulier.

Graag verneemt de NVAO, via het hiervoor genoemde e-mailadres, interessante gespreksonderwerpen van secretarissen voor deze middag.

Hartelijk dank voor je medewerking alvast, blijf gezond en graag tot 11 november 2020.

Registreren