Terug naar het overzicht

SAMENarie Studentenparticipatie

Praktische informatie

Datum: 29/04/2019
Tijd: 17:00 - 20:30
Locatie: Paleizenstraat 70
1030 Schaarbeek
BE
Deelnemers: 40

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_169

Roxanne Figueroa Arriagada

Anno 2019 zijn studenten overheen heel het hoger onderwijslandschap betrokken in het onderwijsbeleid. Studentenvertegenwoordigers zetelen in opleidingscommissies, facultaire raden, bestuursraden en zijn uiteraard ook in Vlaamse overlegorganen goed vertegenwoordigd. Op deze manier dragen jullie op dagelijkse basis bij aan het verbeteren van het hoger onderwijs. Het is dan ook de student die het meeste gebaat is bij kwaliteitsvol onderwijs.

De NVAO is de organisatie die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland als Vlaanderen. We streven ernaar de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs te stimuleren en gaan daarom op regelmatige basis in dialoog met belangrijke partners in het hoger onderwijs via een SAMENarie. Het eerstvolgende SAMENarie staat volledig in teken van studentenparticipatie. Hoe kunnen studenten het best gehoord worden wanneer het gaat om de kwaliteit van het onderwijs? Waar kan de stem van de student versterkt worden? En hoe kunnen studentenraden deze stem blijven garanderen in het snel veranderende hoger onderwijslandschap?

Hierover gaan we graag met studentenvertegenwoordigers zelf in dialoog. Samen. Om ideeën tussen studentenraden uit te wisselen, maar ook zodat studenten rechtstreeks op Vlaams niveau een zeg hebben over hoe de kwaliteit van het hoger onderwijs bekeken zou moeten worden.

Per studentenraad ontvangen we graag een delegatie van 2 personen. Laat even je komst weten vóór 21 april via onderstaand aanmeldformulier.

Registreren

Registeren is niet langer mogelijk