Terug naar het overzicht

Professionalisering Secretarissen

Praktische informatie

Datum: 13/11/2019
Tijd: 12:30 - 16:30
Locatie: Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag
NL
Deelnemers: 64

Contactpersoon

2019_NVAO_by_Anne_Sunderman_36

Chantal Verwey

Op 13 november 2019 vindt de volgende terugkommiddag plaats. Deze terugkommiddag heet nu ‘Professionalisering Secretarissen’. Deze middag staat open voor alle secretarissen. Wel geldt: vol = vol. Er kunnen maximaal 60 secretarissen deelnemen aan deze middag.

De middag opent met een plenair gedeelte waarin actuele onderwerpen worden besproken en de secretaris de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen. Daarna heeft de secretaris de mogelijkheid zich aan te sluiten bij één workshop naar keuze en zich in het gekozen onderwerp verder te professionaliseren.

Geef bij uw inschrijving aan welke workshop u wilt volgen, extra informatie over de inhoud vindt u hieronder bij bestanden.

Na een korte plenaire terugkoppeling is het alweer tijd voor de borrel.

Registreren


Workshop
  • Ontwikkelingsgericht visiteren
  • Ontwikkelingsgericht visiteren
  • Hoe schrijf je een goed rapport?
  • De secretaris als ‘projectmanager’
  • Taal-eis en internationalisering
  • Kritische beroepssituaties

Bestanden