De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Pilots leeruitkomsten en onvolledige opleidingen (flexibilisering)

Instellingen die al aan het experiment meedoen konden tot maart 2018 een heraanvraag of aanvullende aanvraag indienen voor het experiment flexibilisering. 

De NVAO toetst de voorstellen:

  • voor het experiment leeruitkomsten op basis van het hiervoor ontwikkelde protocol op potentiële kwaliteit conform haar procedure voor de beperkte opleidingsbeoordeling en door middel van marginale toetsing. Vervolgens adviseert de NVAO de minister op basis van de resultaten;
  • voor het experiment onvolledige opleidingen op basis van het hiervoor ontwikkelde protocol op potentiële kwaliteit conform haar procedure voor de toets nieuwe opleiding en neemt een besluit over de aanvraag.

Achtergrond

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten experimenten met leeruitkomsten en onvolledige opleidingen toe te staan in deeltijdse of duale varianten van opleidingen en associate-degreeprogramma’s. Tijdens deze pilots kunnen de bestaande eisen en aangrijpingspunten voor sturing op basis van een vaststaand onderwijsaanbod voor het deeltijdse en duale onderwijs worden losgelaten. Hierdoor ontstaat meer flexibilisering van het hoger onderwijs. De experimenten zijn gekoppeld aan een tijdelijke (financiële) stimuleringsregeling, zodat de deelnemende instellingen de nodige wijzigingen in het onderwijsprogramma van de betreffende varianten kunnen ontwikkelen.

Tot nu toe hebben 32 (niet-)bekostigde instellingen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag ingediend voor deelname aan de pilots voor circa 650 opleidingen en associate-degreeprogramma’s. Over 23 aanvragen is positief beslist.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • de instellingen kunnen tot maart 2018 aanvragen indienen voor deeltijdse of duale varianten van opleidingen en associate-degreeprogramma’s 
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Anne Martens / Henri Ponds, beleidsmedewerkers Afdeling Nederland