De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Titulatuur

De wet op het hoger onderwijs (WHW) legt vast welke graad (titel) en welke toevoeging aan de graad zijn verbonden aan een opleiding (WHW, artikel 7.10a).

Titulatuur hbo

Tot 2013 waren de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend toegelaten bij wo-opleidingen. Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid hebben hbo-opleidingen sinds 1 januari 2014 ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden, met het oog op internationale herkenbaarheid, de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ te gebruiken. Daartoe heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd.

De nieuwe titulatuur in het hbo wordt gefaseerd ingevoerd. Een opleidingsgroep ('cluster') kan de nieuwe titulatuur doorvoeren wanneer 70% van de opleidingen in het cluster sinds 1 januari 2012 is geaccrediteerd. De nieuwe hbo-titulatuur geldt niet met terugwerkende kracht, behalve voor studenten die afstuderen in het studiejaar dat een titel wijzigt.

Bescherming titels

Het onbevoegd afgeven van bachelor- en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar (WHW, artikelen 15.5 en 15.6; Wetboek van Strafrecht, artikel 435 onder 3o).

Ter bescherming van studenten heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verder het Wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs ingediend dat aangeeft wanneer de begrippen 'universiteit' en 'hogeschool' (en vertalingen daarvan) wel of niet gevoerd mogen worden, evenals graden ("bachelor" en "master") en titels. Instellingen en personen die deze namen en titels onterecht gebruiken, ontvangen een boete.

Overzicht Nederlandse titulatuur 
Vragen en antwoorden Nederlandse titulatuur
(bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Meer informatie

NVAO contactpersoon: René Hageman, afdelingshoofd Afdeling Nederland