De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Tarieven Vlaanderen

De tarieven worden per ministerieel besluit vastgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs. Over de tarieven is geen BTW verschuldigd.

Tarieven 2017

 

In euro

Instellingsreview 2015-2017

42.500

Accreditatie bestaande opleiding

500

Toets nieuwe opleiding

5.000

 

 

Joint degree bestaande opleiding (per aanvrager)

500

Joint degree nieuwe opleiding

5.000

Overige beoordelingen

 

Bijzonder kenmerk (bij reguliere beoordeling)

-

Bijzonder kenmerk (separate beoordeling) kostendekkend

Domeinspecifieke leerresultaten (DLR)

-

ECA Certificate for Quality in Internationalisation (opleiding/instelling)         800/2.000

HBO5

-

Wijziging studieomvang

2.500

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. Wanneer bij een toets nieuwe opleiding de instelling de aanvraag (tijdelijk) terugtrekt, wordt een gedeelte van het bedrag teruggestort, voor zover de commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht. Bij herindiening is het tarief opnieuw verschuldigd.