De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Verbreding opleiding

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen twee of meer in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde opleidingen samenvoegen tot één brede opleiding.

De nieuwe brede opleiding (stamopleiding) wordt beoordeeld door de NVAO zonder dat een toets nieuwe opleiding behoeft te worden doorlopen; de zogenoemde planningsneutrale conversie. Hierbij is het van belang dat de samen te voegen opleidingen voldoende gemeenschappelijkheid hebben, inclusief deelprogramma’s, zoals afstudeerrichtingen, minoren of tracks. De ‘oude’ opleidingen worden geïntegreerd in de nieuwe brede opleiding. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist of de samenvoeging al dan niet leidt tot een nieuwe opleiding.

De NVAO toetst de nieuwe brede opleiding op basis van het protocol verbreding opleidingen (zie Kaders/documenten) en adviseert de minister. Na een positief besluit van de minister kan de instelling de wijzigingen in het CROHO doorvoeren en vermeldt de NVAO op haar website dat de desbetreffende opleidingen worden samengevoegd.

Wanneer studenten zich voor het eerst voor de nieuwe brede opleiding kunnen inschrijven, is dit niet meer mogelijk voor de oorspronkelijke (‘oude’) opleidingen.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor het beoordelen van een verbreding van de opleiding (planningsneutrale conversie) 800 euro. 

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Henri Ponds, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving