De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Aanvullende toelatingseisen bij bachelor vanwege onderwijsconcept

Instellingen kunnen aspirant-studenten selecteren die passen bij het beroepsprofiel van de opleiding of - voor een specifieke instelling en op opleidingsniveau - bij het onderwijsconcept (WHW, artikelen 7.26 en 7.26a). Selectie is dan mogelijk op basis van zogeheten aanvullende eisen: kennis, vaardigheden en eigenschappen van de aspirant-student. De eisen zijn ‘aanvullend’ ten opzichte van de reguliere toelatingscriteria (WHW, artikelen 7.24 en 7.25).

Bacheloropleidingen in het hbo en wo kunnen bij de NVAO in het kader van deze regeling een aanvraag voor beoordeling indienen. Deze aanvraag hoeft niet verbonden te zijn aan een aanvraag voor accreditatie of toets nieuwe opleiding.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist of een opleiding bij toelating aanvullende eisen mag stellen. De NVAO adviseert de minister hiertoe op basis van een protocol (zie Kaders/documenten). Tegen een advies van de NVAO staat geen bezwaar open. Wel kan de opleiding bezwaar maken tegen het besluit dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uiteindelijk neemt mede op basis van het NVAO-advies.

Ministeriële regeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de toelating tot het hoger onderwijs d.d. 3 april 2014, nr. 540459

Termijn

De NVAO behandelt een aanvraag voor het toetsen van aanvullende eisen bij toelating tot de bachelor vanwege het onderwijsconcept binnen drie maanden.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief voor het toetsen van aanvullende toelatingseisen voor de bacheloropleiding vanwege het onderwijsconcept als onderdeel of separaat van de reguliere beoordeling 800 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen bij een planningsneutrale conversie, advisering over de naamgeving of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuwe opleiding wordt ingetrokken.

Wetgeving