De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten over de werkwijze of het gedrag van de NVAO

Het is mogelijk dat u een klacht hebt over de werkwijze van de NVAO zelf, of het handelen van een van haar medewerk(st)ers, inclusief het bewaken van de privacy van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U ontvangt direct een automatische ontvangstbevestiging van de melding. De NVAO bericht u uiterlijk binnen twee werkdagen op welke wijze de melding in behandeling wordt genomen. De basistermijn voor het behandelen van een klacht bedraagt 14 werkdagen (vanaf datum ontvangstbevestiging). Wanneer meer tijd nodig is, dan wordt dit gemeld.

Een klacht over een Nederlandse medewerker van de NVAO wordt behandeld door de directeur of het afdelingshoofd Nederland. Een klacht over een Vlaamse medewerker door de directeur Vlaanderen. Een medewerker waarover de klacht gaat, behandelt zelf niet de eigen klacht. Bij klachten over het handelen van de directeuren Nederland of Vlaanderen wordt het Dagelijks Bestuur betrokken. Klachten tegen een bestuurder van de NVAO worden behandeld door twee Nederlandse en Vlaamse leden van het Algemeen Bestuur. 

U vindt hiernaast het meldformulier.