De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Educatieve Graduaats- en Masteropleidingen

Vanaf het academiejaar 2019-2020 kunnen hogescholen educatieve graduaatsopleidingen voor het secundair onderwijs aanbieden. Deze hebben een studieomvang van 90 studiepunten en richten zich op studenten met nuttige beroepservaring die leraar wensen te worden. Gelet op deze specifieke doelgroep wordt versterkt ingezet op de mogelijkheid om deze opleidingen te volgen binnen een LIO-baan.

De educatieve graduaatsopleidingen zijn formeel nieuwe opleidingen en moeten daarom als een toets nieuwe opleiding (TNO) worden beoordeeld. Echter, gezien het feit dat het hier een bijzondere groep nieuwe opleidingen betreft, heeft de NVAO voorliggend "Kader TNO Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve masteropleiding" ontwikkeld. Het kader is afgestemd met belanghebbenden in het Vlaams Hoger Onderwijs, werd vastgesteld door het algemeen bestuur van de NVAO op 12 februari 2018 en vastgesteld door de Vlaamse regering op 8 juni 2018. Het kader is bedoeld voor de TNO’s in de ronde 2018-2019.