De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Bezwaar- en beroepsprocedure accreditatieprocedures

Nederland

In Nederland kan een instellingsbestuur bezwaar aantekenen tegen een definitief besluit van de NVAO. Op deze procedure is van toepassing de Algemene wet bestuursrecht en de regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO. Tegen de beslissing op bezwaar van de NVAO staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees meer

Vlaanderen

In Vlaanderen staat tegen een ontwerpbesluit van de NVAO de mogelijkheid tot bezwaar open. De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend, staat beschreven in de beoordelingskaders voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie of de toets nieuwe opleiding en in het reglement bestuursbeginselen. Lees meer