De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Joint degree

Een joint degree is een opleiding die een Vlaamse instelling verzorgt samen met één of meer Vlaamse of buitenlandse hogeronderwijsinstellingen en die leidt tot een gezamenlijk diploma. De samenwerkende instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding en iedere samenwerkende Vlaamse instelling verzorgt een substantieel onderdeel van de opleiding.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. Voor de accreditatie van gezamenlijke bestaande opleidingen die leiden tot een gezamenlijk diploma: zie decreetsartikelen over joint degrees (artikelen II.134.en II.137§3).

Aanvraag indienen

  • bestaande joint degree-opleidingen: uiterlijk vier maanden voor verstrijken geldigheid lopende accreditatie of erkenning als nieuwe opleiding/tijdelijke erkenning
  • nieuwe joint degree-opleidingen: binnen 15 kalenderdagen na ontvangst positief besluit macrodoelmatigheid van Commissie Hoger Onderwijs (hernieuwde aanvraag binnen 60 kalenderdagen na ontvangst negatief toetsingsrapport met behoud positief besluit macrodoelmatigheid)
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) 
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen nadat betaling heeft plaatsgevonden. De NVAO kan u een betalingsverzoek sturen (graag aangeven bij uw aanvraag). U kunt het verschuldigde bedrag, met vermelding van graad en kwalificatie van de opleiding, overschrijven naar:
Bank: KBC Bank
Rekeningnummer: 733-0292973-63
IBAN: BE40 7330 2929 7363
BIC: KREDBEBB
Rekeninghouder: NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag, Nederland

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande joint degree 500 euro en voor een nieuwe joint degree 5.000 euro. Er zijn geen kosten verbonden aan het toetsen van een bijzonder kwaliteitskenmerk als onderdeel van de reguliere beoordeling. Het separaat beoordelen van een bijzonder kwaliteitskenmerk is kostendekkend.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. Indien de NVAO de aanvraag niet ontvankelijk verklaart, wordt het bedrag teruggestort. Wanneer bij een toets nieuwe opleiding de instelling de aanvraag (tijdelijk) terugtrekt, wordt een gedeelte van het bedrag teruggestort, voor zover de commissie van deskundigen nog geen werkzaamheden heeft verricht. Bij herindiening is het tarief opnieuw verschuldigd.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Dagmar Provijn, beleidsmedewerker Afdeling Vlaanderen

Wetgeving