De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Associate degree

De Associate degree (Ad) bevindt zich op European Qualifications Framework (EQF) niveau 5 en wordt sinds 1 januari 2018 als zelfstandige, functie-, c.q. beroepsgerichte opleiding aangeboden en geaccrediteerd (Wet invoering associate degree-opleiding). Een Ad is geen bedrijfsopleiding.

Bestaande Ad

Bestaande Ad's kunnen tijdens het visitatieproces van de bachelor worden meengenomen: de NVAO verstrekt dan aparte besluiten voor de Ad en voor de bachelor. Hogescholen kunnen Ad's van andere hogescholen dupliceren en melden dit in het aanvraagdossier.

Nieuwe Ad

Hogescholen kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen voor het beoordelen van een nieuwe Ad conform de procedure voor een toets nieuwe opleiding, op basis van het toetsingskader nieuwe Ad's (TNAd). Hogescholen kunnen tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de doelmatigheidstoets bij de CDHO. Het risico van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met de bijbehorende kosten) blijft aanwezig. 

Beoordelingskader

Geldig is het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 (zie Kaders/documenten). 

Termijn

De accreditatietermijn voor een Ad duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een herstelperiode van maximaal twee jaar. Bij instellingen die niet beschikken over een “positief besluit" (onder voorwaarden) voor de instellingstoets kwaliteitszorg geldt na een positieve opleidingsbeoordeling een accreditatietermijn van maximaal vier jaar.

De NVAO behandelt een aanvraag voor een bestaande Ad binnen drie maanden en een aanvraag voor een nieuwe Ad binnen zes maanden. Na ontvangst van het definitieve besluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier (bestaande Ad)
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier (nieuwe Ad)

Tarief

In 2018 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande Associate-degree 800 euro. Voor een nieuwe Associate-degree bedraagt het tarief 18.000 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Henri Ponds, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving