De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Associate degree

De Associate degree (Ad) bevindt zich op European Qualifications Framework (EQF) niveau 5 en wordt per 1 januari 2018 als zelfstandige opleiding aangeboden en geaccrediteerd (Wet invoering associate degree-opleiding). Alle bestaande Ad-programma’s worden tevens Ad-opleidingen. Tot die tijd is de Ad een programma-onderdeel van een geaccrediteerde hbo-bacheloropleiding.

Tot 1 januari 2018 geldt het kader 2014 met de Ad als programma. Het kader 2016 benadert de Ad als opleiding. De aanvragen voor Ad-programma’s ontvangen vanaf 2018 een besluit dat is gebaseerd op een Ad-opleiding.

Nieuwe Ad

Hogescholen kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen voor het beoordelen van een nieuwe Ad wanneer zij beschikken over een positief doelmatigheidsbesluit. Daarna wordt de nieuwe Ad getoetst conform de procedure voor een toets nieuwe opleiding, op basis van het toetsingskader nieuwe Ad's (TNAd). Hogescholen kunnen tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de doelmatigheidstoets bij de CDHO en de TNAd bij de NVAO. Het risico van een negatief CDHO-advies terwijl het NVAO-traject loopt (met de bijbehorende kosten) blijft aanwezig. 

Bestaande Ad

De beoordeling van een bestaande Ad vindt plaats met de beoordeling van de hbo-bacheloropleiding waar de Ad onder valt en door hetzelfde visitatiepanel. Wanneer de bestaande Ad:

  • twee jaar of langer wordt aangeboden: brengt het panel formeel advies uit. Om de bacheloropleiding te kunnen accrediteren, dient het adviesrapport over de Ad positief te zijn, net zoals het adviesrapport over de varianten (voltijd, deeltijd en/of duaal) van de bacheloropleiding;
  • nog geen twee jaren, maar wel één jaar of langer wordt aangeboden: stelt het panel een voortgangsbeoordeling op met toepassing van het kader bestaande Ad. Deze voortgangsbeoordeling, die deel uitmaakt van het adviesrapport over de bacheloropleiding, heeft geen formele gevolgen voor de Ad of de bijbehorende bacheloropleiding, maar bevat eventueel aanbevelingen voor de Ad;
  • nog geen jaar wordt aangeboden: beoordeelt het panel de Ad niet.

Hogescholen kunnen Ad's van andere hogescholen overnemen, zoals ook het bewijs van arbeidsmarktrelevantie op landelijk niveau. Regionaal moet de ontvangende hogelschool de arbeidsmarktrelevantie van de Ad aantonen en een goede invoering van het curriculum (docenten, voorzieningen etc., voldoen aan kwaliteitseisen). Hogescholen moeten de overname van een Ad melden in het aanvraagdossier.

Nieuw beoordelingskader

Het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 is binnen de huidige wetgeving geoptimaliseerd en geldt sinds 1 januari 2017 (zie Kaders/documenten). Er is tevens een overgangsregeling ingesteld. 

Termijn

De accreditatietermijn voor een Ad duurt maximaal zes jaar en is gekoppeld aan de accreditatievervaldatum van de bijbehorende bacheloropleiding. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een herstelperiode van maximaal twee jaar. Bij instellingen die niet beschikken over een “positief besluit" (onder voorwaarden) voor de instellingstoets kwaliteitszorg geldt na een positieve opleidingsbeoordeling een accreditatietermijn van maximaal vier jaar.

De NVAO behandelt een aanvraag voor een bestaande Ad binnen drie maanden en een aanvraag voor een nieuwe Ad binnen zes maanden. Na ontvangst van het definitieve besluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Aanvraag indienen

  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • + via post 2 exemplaren van het aanvraagdossier (bestaande Ad)
  • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier (nieuwe Ad)

Tarief

In 2017 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande Associate-degree 800 euro. Voor een nieuwe Associate-degree bedraagt het tarief 18.000 euro.

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Henri Ponds, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving