De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Associate degree-opleiding

De associate degree-opleiding (ad) bevindt zich op European Qualifications Framework (EQF) niveau 5 en wordt sinds 1 januari 2018 als zelfstandige, functie-, c.q. beroepsgerichte opleiding aangeboden en geaccrediteerd (Wet invoering associate degree-opleiding). Een Ad is geen bedrijfsopleiding.

Bestaande ad-opleiding

Bestaande associate degree-opleidingen kunnen tijdens het visitatieproces van de bachelor worden meegenomen: de NVAO verstrekt dan aparte besluiten voor de ad-opleiding en voor de bachelor. Hogescholen kunnen eventueel ad's van andere hogescholen dupliceren en geven dit aan in het aanvraagdossier.

Nieuwe ad-opleiding

Hogescholen kunnen bij de NVAO een aanvraag indienen voor het beoordelen van een nieuwe associate degree-opleiding conform de procedure voor een toets nieuwe opleiding. Hogescholen kunnen tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de doelmatigheidstoets bij de CDHO. Het risico van een negatief doelmatigheidsadvies terwijl het NVAO-traject loopt (met de bijbehorende kosten) blijft aanwezig.

Termijn

De accreditatietermijn voor een associate degree-opleiding duurt maximaal zes jaar. De NVAO kan besluiten tot het verlenen van een herstelperiode van maximaal twee jaar. 

De NVAO behandelt een aanvraag voor een bestaande associate degree-opleiding binnen drie maanden en een aanvraag voor een nieuwe associate degree-opleiding binnen zes maanden. Na ontvangst van het definitieve besluit van de NVAO kan de instelling bezwaar aantekenen (zie onder).

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd. 

Aanvraag indienen

  • tijdens het visitatieproces van de bachelor: twee aanvragen (ad-opleiding en bachelor) indienen in één aanvraagbrief
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
  • bestaande ad: + via post 2 exemplaren van aanvraagdossier
  • nieuwe ad: + via post 7 exemplaren van aanvraagdossier

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor een bestaande associate degree-opleiding 850 euro. Voor een nieuwe associate degree-opleiding bedraagt het tarief 18.700 euro. 

Bij afwijkende procedures gelden andere tarieven. De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen, advisering of aanvullende eisen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor een nieuw programma wordt ingetrokken.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Henri Ponds, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bezwaarprocedure 
Wetgeving