De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

NVAO hbo-titulatuuroverzicht

NVAO hbo-titulatuuroverzicht, september 2018

Tot 2013 waren de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend gereserveerd voor wo-opleidingen. Met het invoeren van de Wet kwaliteit in verscheidenheid sinds 1 januari 2014 kunnen hbo-opleidingen de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ gebruiken. Het wetsvoorstel leidde tot de Regeling titulatuur hoger onderwijs die met ingang van 1 september 2018 gewijzigd als gevolg van de verbreding van de hbo-opleidingen in het domein economie.

In dit NVAO hbo-titulatuuroverzicht is de wijziging van de titulatuur in het domein economie verwerkt (Regeling Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2018, nr. 1327945, Stcrt 2018-32838). Op deze wijziging is een overgangsregeling van toepassing voor zowel de betrokken bekostigde als niet-bekostigde opleidingen*). Waar deze van toepassing is, wordt dat in de laatste kolom van het titulatuuroverzicht gemeld. Zie ook de toelichting op de website van de Vereniging Hogescholen.

*) Overgangsregeling: op verzoek van een student die voor 1 september 2018 aan de opleiding is begonnen en deze onafgebroken met succes heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen met daarop vermeld een graad met een toevoeging, en indien deze toevoeging per 1 september 2018 is gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur binnen het studiejaar na afstuderen tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift, een getuigschrift waarop de graad is vermeld die op grond van deze referentielijst gold voor 1 september 2018.