De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

TU Delft ontvangt opnieuw positief oordeel voor de instellingstoets kwaliteitszorg

Anka Mulder ontvangt van Anne Flierman opnieuw een positief oordeel voor de instellingstoets kwaliteitszorg in het nieuwe Teaching Lab van de TU Delft, met Nureva Span, een interactief systeem om samen ideeën te ontwikkelen, te delen en te bespreken.

Anka Mulder, Vice President Education and Operations van de Technische Universiteit Delft, ontving vandaag uit handen van NVAO-voorzitter Anne Flierman een positief besluit voor de instellingstoets kwaliteitszorg. De TU Delft is daarmee de eerste Nederlandse hogeronderwijsinstelling die de tweede ronde van deze kwaliteitsbeoordeling op instellingsniveau heeft doorlopen en direct succesvol heeft afgerond.

De tweede beoordelingsronde voor de instellingstoets kwaliteitszorg is gestart in mei 2017. In deze ronde wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem van de instelling en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling een duurzame kwaliteitscultuur tot stand is gekomen. Een positief oordeel over alle standaarden bevestigt het vertrouwen in de instelling. 

Uit het adviesrapport van het onafhankelijke en internationaal samengestelde NVAO-panel blijkt de sterke kwaliteitscultuur van de TU Delft: ‘The university has a strong quality culture; its quality assurance system is not an end in itself, but a means to emphasise this quality culture. The panel is impressed by the convincing way in which TU Delft has shown to be in charge of educational quality assurance.’ Het panel vond dat de TU Delft zich heeft geëngageerd om hoogwaardig onderwijs te verzorgen: ‘The university has an impressive accreditation record with all bachelor’s and master’s degree programmes being assessed with a positive result in the period under review.’

Indrukwekkend track record

De NVAO onderschrijft de uitkomsten van de peer review. NVAO-voorzitter Anne Flierman is verheugd over de getoonde inspanningen van de instelling in de afgelopen zes jaar: ‘De TU Delft is een onderzoeksuniversiteit met toenemende aandacht voor innovatief onderwijs. Haar visie op onderwijs en de kwaliteit daarvan versterkt het profiel van de universiteit, wordt ondersteund door haar stakeholders en is student-gericht. Dit sluit aan op de Europese richtlijnen. Het visitatiepanel concludeerde dat het interne kwaliteitssysteem van de universiteit voldoet aan alle criteria van ons beoordelingskader. Dit toont aan dat de TU Delft kwaliteit hoog op de agenda heeft staan en dat ook tot de haarvaten van de instelling heeft geïmplementeerd. De positieve accreditaties van alle bachelor- en masteropleidingen in de afgelopen zes jaar laten dat ook zien. Een dergelijk track record aan succesvolle opleidingsaccreditaties is indrukwekkend. Wanneer in Nederland instellingsaccreditatie zou bestaan, zou ik de TU Delft hiervoor zeker in aanmerking laten komen.’

Anka Mulder is blij met de waardering van de NVAO voor de zowel de bottom-up als de top-down manier waarop de TU Delft onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Een volgende stap hierin is het Teaching Lab, dat later deze maand wordt geopend. Het geeft docenten nog meer ruimte om te werken aan vernieuwing van hun onderwijs, daarin ondersteund door technologische middelen en deskundige medewerkers.

Groeiend aantal studenten

Een aandachtspunt vormt het groeiend aantal studenten, vinden zowel de TU Delft als het panel en de NVAO. Hun aantal steeg de afgelopen zes jaar van 17.031 studenten in 2010 tot 21.758 in 2016 en het is voor de TU Delft een uitdaging om het hoogwaardige onderwijs in de nabije toekomst te bestendigen.