De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

SAMENarie II - verslag

De waarderende aanpak

Woensdag 3 februari 2016 organiseerde de NVAO een tweede SAMENarie te Brussel. Hier volgt een kort verslag.

Het SAMENarie had een dubbele doelstelling.
Een eerste sessie focuste op wat het voorgaande SAMENarie teweegbracht binnen de instellingen. Lukt het om de waarderende aanpak uit te leggen binnen de organisatie en hoe wordt hierop gereageerd? In de meeste instellingen heeft men al uitgebreid intern gecommuniceerd over deze aanpak, ook naar de studenten. Het kan daarbij gaan over de benadering die de commissies en de NVAO zullen hanteren, of er wordt ingespeeld op de intrinsieke motivatie dat het brengen van een eerlijk, eigen verhaal noodzakelijk is voor het creëren van toegevoegde waarde voor de instelling. In een aantal instellingen wordt geprobeerd de waarderende aanpak al toe te passen in proefaudits die men organiseert of zelfs te verankeren in de interne kwaliteitszorg. Het valt op hoe moeilijk het is om die waarderende aanpak te blijven waarmaken. De defensieve houding is nooit ver weg en soms speelt het verleden nog. Het is daarom ook aan de gesprekspartners uit de instelling om bewust actief te blijven deelnemen aan de dialoog tijdens de bezoeken nodig om resultaat te boeken.

De waarderende aanpak is anderzijds niet in tegenspraak met het op een robuuste manier verantwoording afleggen over de kwaliteit van het onderwijs: het oordeel moet kunnen standhouden en mag niet vrijblijvend zijn. De commissie mag zich daarom best kritisch opstellen en moet durven doorvragen. Het blijkt dat de waarderende aanpak goed is doorgedrongen binnen de instellingen.

In het tweede deel werden enkele speeddate-rondjes georganiseerd over de publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen. De opbrengsten werden plenair teruggekoppeld en voorgelegd aan twee studentenvertegenwoordigers van VVS.
Om correcte informatie te kunnen aanleveren is vertrouwen en openheid nodig. We moeten de juiste balans kunnen vinden tussen correcte informatie en info voor marketing- of PR-doeleinden. Er is ontzettend veel informatie beschikbaar. De uitdaging is om een goede selectie te maken zodat men door de bomen het bos kan blijven zien. We willen transparante informatie voor studenten zonder echter studiekeuze als focus te nemen. Maatschappelijke verantwoording over opleidingskwaliteit is belangrijk. Er moet nagedacht worden over welke data gepubliceerd worden. Naakte cijfergegevens kunnen op vele manieren berekend worden en moeten daarom altijd in een context geplaatst worden. De output mag bovendien ook het proces en de evolutie binnen de opleiding in beeld brengen. Een eenvoudig en toegankelijk systeem waarbij de informatie continu of tussentijds kan worden aangevuld, leidt tot een rijker beeld en gaat verder dan een momentopname. Het is uitermate nuttig dat een opleiding kan aangeven hoe ze aan ontwikkelpunten werkt. Zelfcensuur moet daarbij vermeden worden. VVS beraadt zich nog over waar studenten heel gericht naar zoeken bij de zoektocht naar de kwaliteit van een opleiding. Dit zal voor verschillende groepen anders zijn, bv. een generatiestudent vs. een student die een onderzoeksrichting moet kiezen na een aantal jaren. Wat belangrijk is, is dat hetgeen de opleiding voorstelt ook waargemaakt wordt en bevestigd kan worden door een externe partij.

Concluderend kunnen we stellen dat er informatie is, veel informatie, maar er is nood aan gevalideerde informatie. Het komt erop aan weer te geven hoe interne en externe stakeholders betrokken worden bij de validering van de opleidingskwaliteit.

De NVAO wil alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en constructieve bijdrage.

Klik hier voor de foto's.