De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

NVAO ondersteunt gewenste ontwikkeling accreditatiestelsel

De NVAO ondersteunt de stappen die minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zetten voor de verdere ontwikkeling van het accreditatiestelsel voor het Nederlandse hoger onderwijs, zoals zij vandaag aan de Tweede Kamer heeft laten weten.

Voor de NVAO staat een goed geborgde kwaliteit van het hoger onderwijs centraal, met respect voor de autonomie van de instellingen en hun eigenaarschap van en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs, inclusief het – terechte – eigenaarschap van docenten en studenten. Tegelijkertijd dient daarbij transparantie over kwaliteit tegenover de samenleving veilig te zijn gesteld.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Wij streven naar een stelsel dat zoveel mogelijk vertrouwen combineert met enerzijds transparantie en verantwoording en anderzijds een zo beperkt mogelijke lastendruk. Wij herkennen ons in dat kader goed in de voorstellen van de minister.’

De NVAO ziet reële mogelijkheden om binnen het huidige accreditatiestelsel te komen tot een verdere differentiatie en flexibilisering waardoor de werking van het stelsel kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast biedt de voorstelde pilot met accreditatie op instellingsniveau, na een goede evaluatie, hogescholen en universiteiten perspectief op een volgende fase in het accreditatiestelsel.

De NVAO heeft aan de door de minister gekozen lijnen in de door de minister ingestelde stuurgroep diverse bijdragen geleverd, onder meer voor de accreditatie op instellingsniveau.