De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nieuw visitatierooster gepubliceerd

De NVAO heeft het visitatierooster vernieuwd en gepubliceerd (ronde 2017). Het visitatierooster wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de door de universiteiten en hogescholen of hun opleidingen gewenste wijzigingen van bestaande of toevoegingen van nieuwe visitatiegroepen. 

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld. Dit clustergewijs beoordelen heeft als doel dat de scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen worden bevorderd en dat een panel niet afhankelijk is van één instelling.

De NVAO stelt in het visitatierooster de visitatiegroepen vast en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste inleverdatum voor het indienen van een aanvraag voor heraccreditatie van de desbetreffende opleidingen.