De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nieuw visitatierooster gepubliceerd

De NVAO heeft het visitatierooster vernieuwd en gepubliceerd (ronde 2018). Het visitatierooster wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de door de universiteiten en hogescholen of hun opleidingen gewenste wijzigingen van bestaande of toevoegingen van nieuwe visitatiegroepen. In dit rooster heeft de NVAO de verzoeken uit de aprilronde 2018 tot wijziging van de indeling in visitatiegroepen verwerkt. Daarnaast zijn wijzigingen in het opleidingsaanbod meegenomen en is geanticipeerd op de invoering van de Wet Accreditatie op Maat (naar verwachting op 1 februari 2019).

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld.

De NVAO wil de indeling in visitatiegroepen zo goed mogelijk ondersteunen. Zo wordt een scenario ontwikkeld voor de indeling van de associate degree-opleidingen en met de betrokken instellingen besproken. Tevens neemt de NVAO contact op met de opleidingen die nog niet zijn ingedeeld met het verzoek om de opleiding in te delen in een visitatiegroep en een inleverdatum voor te stellen.

Lees verder