De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Kwalitatieve verbetering pabo’s goed op weg

De pabo’s zijn zeer responsief geweest ten opzichte van de maatschappelijke bezorgdheid over hun opleidingen. Hierdoor zal de kwaliteit van de afgestudeerde leraren toenemen. De maatregelen om het niveau van de instroom te verhogen, lijken door de invoering van de verplichte entreetoetsen hun vruchten af te werpen. Het niveau van de lerarenopleiders is verbeterd en het aantal mastergeschoolde lerarenopleiders is verhoogd. De implementatie van de kennisbases en kennistoetsing moet verder worden vormgegeven om deze duurzaam in de curricula en de toetsing van de pabo’s te verankeren. Ook is meer aandacht nodig voor de onderzoeksvaardigheden van studenten en docenten. Het begrip ‘academische pabo’ dient eenduidiger te worden ontwikkeld.

Dit blijkt onder meer uit de analyse van de NVAO over de hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar Basisonderwijs (pabo-opleidingen) (zie blok gerelateerde zaken).

De accreditatieprocedures van de in totaal 24 Nederlandse pabo-opleidingen zijn in april van dit jaar afgerond. Alle pabo’s bleken van voldoende kwaliteit en bijna een derde van de pabo’s (7 opleidingen) haalde zelfs het eindoordeel “goed”. Daarna heeft de NVAO een ‘systeembrede analyse’ ontwikkeld van de visitatierapporten. De huidige systeembrede analyse is een vervolg op de analyse van 2009.

De NVAO stelt vast dat de kwalitatieve verbetering van de pabo-opleidingen goed op weg is en dat dit proces nog niet is voltooid. Voor de verdere ontwikkeling van de pabo’s formuleert zij acht aanbevelingen, waaronder een noodzakelijke verdere invoering van de kennisbases en kennistoetsing; meer onderzoek naar het resultaat van de entreetoetsen en de kennistoetsen en meer aandacht voor de onderzoeksvaardigheden van de docenten van de pabo en de leerkrachten van de basisschool.

De beoordeling van de pabo-opleidingen maakt deel uit van de totale accreditatieronde van de Nederlandse lerarenopleidingen - universitaire lerarenopleidingen, pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen - die plaatsvindt sinds december 2014. Alle beoordelingen zijn in 2016 afgerond.

Na ieder cluster ontwikkelt de NVAO op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een “systeembrede analyse”. De analyse over de universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) verschijnt in oktober 2015, die over de tweedegraads lerarenopleidingen in het najaar van 2016.