De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Initiaties commissieleden instellingsreview VL

Met betrekking tot de instellingsreviews in Vlaanderen is het de bedoeling dat alle commissieleden een initiatie krijgen. 15 januari, 25 januari en 1 februari werden de eerste drie georganiseerd. Niet alle commissieleden konden hierop aanwezig zijn, daarom wordt er een vierde initiatiesessie georganiseerd op 3 maart 2016.

Het werd duidelijk dat in elke deelnemersgroep een andere dynamiek heerste. Dat was verrijkend maar ook verrassend in de zin dat aan het einde van de dag toch steeds dezelfde inzichten gedeeld werden. Elke initiatiedag startte met een brainstorm om de elementen voor een succesvolle instellingsreview in het vizier te krijgen. Daar werden betekenisvolle synoniemen bedacht voor de waarderende aanpak: goesting creëren, nuchtere steun bieden, of een kritische vriend zijn, om er maar enkele te noemen. De commissieleden hopen op doorleefde visies, waarbij niet alles met papier aangetoond moet worden, maar ook kwaliteitscultuur een plaats krijgt. Op die manier wordt ook de commissie geprikkeld om nieuwsgierig te blijven bij het ontdekken van de instelling en wil ze zowel inzoomen op bepaalde facetten als uitzoomen naar het volledige verhaal.

Na een korte introductie over de waarderende aanpak werd de groep opgesplitst voor twee workshops. Een eerste workshop stond in het teken van de dialoog. Ter voorbereiding van de dag was aan de commissieleden gevraagd om uitgaande van een beperkte kritische reflectie die hen werd toegestuurd de sterktes van de fictieve instelling Benevolent te benoemen en aan te geven waar het beeld voor hen nog meer verduidelijking behoefde. Aan de hand van deze voorbereiding werd met de commissieleden ingegaan op het tot stand brengen en houden van de dialoog en het formuleren van krachtige, waarderende vragen. De vragenset die dit opleverde vormde de basis voor de tweede workshop waarin door middel van een rollenspel de waarderende aanpak van de commissie ingeoefend werd. Iedereen nam hierbij zijn eigen rol op: voorzitter, commissielid, student-lid, secretaris en procescoördinator. Een aantal leden van het NVAO-projectteam speelde de rol van gesprekspartner uit de instelling, vaak met veel overtuiging en met een ingeoefende voorbedachtheid om het de commissieleden niet gemakkelijk te maken. Deze oefening werd zeer gesmaakt en leverde boeiende ideeën op om de waarderende benadering waar te maken. Cocreatie en dialoog zijn sleutelwoorden en via parafrasering van wat er gezegd wordt kunnen beide partijen gemeenschappelijke inzichten opbouwen. Zowel de commissieleden als de gesprekspartners uit de instellingen zullen zich continu moeten hoeden om de valkuil te vermijden waarin de dialoog afglijdt naar een eenzijdige ondervraging. Om dat te doen, hebben we de commissieleden enkele tips meegegeven: creëer een veilige gespreksomgeving waarin ruimte is voor informele en persoonlijke beleving van beleid en visie, waarin foute antwoorden niet bestaan en waar toekomstgericht gedacht wordt. De hoofdvraag is: hoe is de instelling onderweg naar 2020?

In het laatste deel van de dag was er ruimte voor de rapportage en de vorming van de secretarissen. Ook zij krijgen een taak die verschilt van wat ze gewoon zijn vanuit de klassieke opleidingsvisitaties. Samen met de commissieleden werd gekeken naar hoe de output van het rollenspel vertaald kon worden naar een rapport. Het rapport zal verslag doen van het onderzoek dat door de commissie gevoerd werd en het verhaal aan de instelling teruggeven. Er werd benadrukt dat het rapport voor de instelling geschreven wordt met de bedoeling toegevoegde waarde te creëren. Een algemene overzichtsrapportage die de NVAO zal opmaken, heeft de uitdrukkelijke bedoeling het brede publiek te informeren en verschijnt samen met de andere rapporten in de zomer van 2017.

We sloten waarderend af door te peilen naar de sterktes van de initiatiedag en de punten die verdere uitwerking verdienen. De reacties van alle commissieleden waren uiterst positief. Eenieder beseft dat hij of zij voor een zeer boeiende, maar tegelijkertijd uitdagende taak staat. De commissieleden waren erg lovend over de learning by doing aanpak die hen echt iets geleerd had. De waarderende benadering van de instellingsreviews wordt als een belangrijke vernieuwing gezien die grote kansen biedt om kwaliteitscultuur te creëren en ontwikkeling te blijven stimuleren.