De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

'Het hoger onderwijs moet uit zijn ivoren toren komen', artikel Anne Flierman TH&MA 4, 2018

In het artikel 'Het hoger onderwijs moet uit zijn ivoren toren komen' (TH&MA 4 2018) gaat NVAO-voorzitter Anne Flierman in op de volgende fase van het kwaliteitszorgstelsel en het debat daarover. Volgens hem zal de voornaamste vraag in de discussie zijn hoe instellingen zelf de zorg voor hun opleidingen willen vormgeven. Wat gaan zij doen om hun stakeholders, in de eerste plaats studenten, maar ook werkgevers, de samenleving en politiek Den Haag het gevoel te geven dat die zorg in goede handen is?

In het artikel geeft Anne Flierman aan dat hogeronderwijsinstellingen en vooral de universiteiten uit de ivoren toren zullen moeten komen en ruimhartig een overtuigend en voldoende kritisch systeem van eigen beoordeling van opleidingen moeten voorstellen om een sceptisch publiek ervan te overtuigen dat het externe toezicht op opleidingen zoals we dat nu kennen in beginsel wordt gewijzigd. Daarbij pleit hij voor een breder, nieuw sturingsarrangement tussen overheid en instellingen, passend bij de strategische interne besturingscyclus van instellingen.