De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

De instellingsreview uit de startblokken (VL)

In Vlaanderen is de NVAO in 2015 met een geïntegreerd systeem voor externe kwaliteitszorg begonnen. De eerste zes instellingsreviews zijn gestart en maken kennis met de waarderende aanpak.

Het stelsel voor externe kwaliteitszorg bestaat uit vier belangrijke onderdelen:

  1. de toets nieuwe opleiding om nog niet erkende hogeronderwijsopleidingen te beoordelen;
  2. de opleidingsbeoordeling (leidend tot accreditatie) van een welomschreven groep van opleidingen van universiteiten en hogescholen en van alle opleidingen van de andere hogeronderwijsinstellingen;
  3. de beoordeling van de wijze waarop universiteiten en hogescholen instaan voor de kwaliteit van hun opleidingen (i.e. de regie voeren van de kwaliteitsborging van de opleidingen);
  4. de instellingsreview waarin de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of hogeschool getoetst wordt.

In de periode 2015-2017 beoordelen reviewcommissies in opdracht van de NVAO alle Vlaamse universiteiten en hogescholen. Deze beoordeling bestaat enerzijds uit een instellingsreview en anderzijds uit de beoordeling van "de regie" (i.e. wijze waarop de instelling instaat voor de kwaliteit van hun opleidingen en hierover publieke informatie verstrekt).

De NVAO slaat voor deze beoordelingen een nieuwe weg in en ontwikkelde daartoe de waarderende aanpak. De instellingsreview vertrekt vanuit een waarderende ingesteldheid. Dit vertaalt zich in een focus op ‘succesfactoren’, op wat goed loopt en hoe dat komt, zonder blind te zijn voor wat door veranderingen beter zou kunnen. Hierbij vormen de context van de instelling en het gekozen model (zowel voor onderwijsbeleid als voor regie) steeds het uitgangspunt. Ook alle onderdelen van het proces zijn door de NVAO waarderend vormgegeven: van de initiatie van alle commissieleden, over de organisatie van de locatiebezoeken en de consistentie-aanpak tot de eindrapportage.

NVAO's aanpak erkent de verantwoordelijkheid die de instellingen de afgelopen decennia hebben opgenomen ten aanzien van het eigen onderwijsbeleid en de borging van de kwaliteit op opleidingsniveau en wil de geleverde inspanningen laten beoordelen en bekrachtigen.

Alle achttien instellingsbeoordelingen zullen afgerond zijn in de zomer van 2017 waarna de NVAO de besluiten en onderliggende rapporten zal publiceren, samen met een overzichtsrapportage voor een breed publiek. De huidige fase is voor de NVAO een nulmeting en vormt de basis voor een grondige evaluatie van het kwaliteitszorgstelsel in 2017. Indien positief zal deze evaluatie in 2018 uitmonden in een nieuw kwaliteitszorgstelsel.

Inmiddels zijn de eerste zes instellingsbeoordelingen met een bestuurlijk overleg gestart. Op de website is meer informatie te vinden over NVAO's aanpak en de onderliggende voorbereidingen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op een nieuwsbrief waarin maandelijks over de nieuwste ontwikkelingen wordt gerapporteerd.