De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Commissie Onderwijs discussieert over publieke informatie kwaliteit opleidingen

Op 10 december 2015 vroeg Tine Soens (sp.a) aan minister Crevits uitleg over de transparantie bij het nieuwe systeem voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. In haar vraag merkt mevrouw Soens op dat de NVAO de presentatie van de uitkomsten door de commissie voor een breed publiek laat vallen. Het Kader Instellingsreviews vermeldt dat "het natraject met een eventuele presentatie van de uitkomsten door de commissie voor een breed publiek" als een van de gespreksonderwerpen tijdens het bestuurlijk overleg opgevoerd wordt.

De oorspronkelijke bedoeling was de reviewcommissie de individuele uitkomst per instelling te laten terugkoppelen aan een breed publiek (binnen de instelling en eventueel daarbuiten). In overleg met de instellingen is er beslist om dit onderdeel te vervangen door een volledige presentatie van alle resultaten door de NVAO. Bij de publicatie van de achttien uitkomsten (de evaluatierapporten) zal tevens een overzichtsrapportage worden gevoegd. Het is dus niet zo dat het vervallen van de "eventuele presentatie van de uitkomsten door de commissie" de door mevrouw Soens gevreesde aderlating voor de transparantie naar de buitenwereld vormt. Zowel de uitkomsten van de instellingsreviews als de overzichtsrapportage worden gepubliceerd en aan een breed publiek gepresenteerd. Dit zal dus transparanter zijn dan in het oorspronkelijke opzet.

Verder legt mevrouw Soens een link naar de publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen. Ze herhaalt dat ook de NVAO dit kwaliteitskenmerk als uiterst belangrijk aanduidt en vraagt of de minister dan wel voldoende garanties in het kwaliteitszorgstelsel heeft ingebouwd. Ze vraagt hierbij expliciet of alle stakeholders op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de informatie over de kwaliteit van de opleidingen en die in een vergelijkend perspectief kunnen plaatsen. Minister Crevits heeft hier bevestigend en uitvoerig op gereageerd. Ze haalt daarbij het advies van de Vlor aan: “Stakeholders moeten de verzekering krijgen dat de kwaliteit van de opleidingen gegarandeerd is. Er is nog nood aan verduidelijking hierover ten aanzien van de buitenwereld. De Vlor vindt het belangrijk dat onderstreept wordt dat instellingen de plicht hebben om de stakeholders uitvoerig en publiek te informeren over de gebruikte regie en processen.” Minister Crevits vult dit aan met "Ik zou het niet mooier kunnen zeggen.".

Mevrouw Soens kan zich in haar antwoord "moeilijk voorstellen dat instellingen eventueel problematische aspecten die bij de kwaliteitsevaluaties aan bod zouden komen, zomaar zelf online zouden plaatsen". Ze gaat een stap verder en vraagt "om ergens neer te schrijven wat die rapporten [publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen] allemaal moeten bevatten". In deze discussie werd mevrouw Soens bijgetreden door Koen Daniëls (N-VA).  Voor hem staat het buiten discussie dat deze informatie "openlijk en publiek raadpleegbaar moet zijn om er zo voor te zorgen dat iedereen weet waarover het gaat".

Lees hier het volledige verslag.