De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Accreditatie CE- en MEM-opleidingen Inholland verlengd

Op 28 november 2013 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer geïnformeerd over haar besluit om de accreditatie van de hbo-bachelor-opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Hogeschool Inholland niet in te trekken, mede op basis van het positieve advies van de NVAO.

De NVAO concludeerde na onderzoek door twee onafhankelijke panels dat de opleidingen veel energie hebben gestopt in het verhogen van de norm. Het hbo-bachelor niveau van de opleidingen is aantoonbaar voldoende geborgd. Het eindniveau van de CE- en MEM-opleidingen is weer volledig aan de maat en aan de opleidingen kan een nieuwe accreditatie worden verleend.

De panels - en met hen de NVAO - stellen wel vast dat in het verbeterproces nog stappen moeten worden gezet en dat de afstudeerders extra tijd en begeleiding nodig hebben om de studie af te ronden, met name degenen die achterstanden moeten wegwerken om aan de eisen voor het eindniveau te voldoen.

Daarom is op voorstel van Inholland een bestuurlijke afspraak tot stand gekomen, die inhoudt dat de hogeschool in 2016 een midterm review laat uitvoeren door een onafhankelijk extern panel om te laten vaststellen en de NVAO daarover te informeren dat 1) de overgangsproblemen in het afstudeertraject zijn opgelost; 2) de verantwoorde rendementen worden gerealiseerd in het licht van de noodzaak om het eindniveau te bewaken en 3) de waarborging van het eindniveau van de opleidingen adequaat is gehandhaafd.

De NVAO neemt deze bestuurlijke afspraak op in haar accreditatiebesluiten voor de CE- en MEM-opleidingen van Inholland, die naar verwachting in de eerste helft van december worden afgehandeld.

Een bestuurlijke afspraak wordt gemaakt wanneer de NVAO in aanvulling op het positieve oordeel over het niveau van de opleiding op een bepaald onderdeel een extra ‘vinger aan de pols’ wil houden om te bekijken of in gang gezette ontwikkelingen beklijven. Bestuurlijke afspraken zijn openbaar en worden door de NVAO in het accreditatiebesluit vermeld.

Achtergrond

De herbeoordeling van het eindniveau van de CE- en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland vloeit voort uit de geconstateerde tekortkomingen in het inspectieonderzoek en de beoordeling van de borging van het eindniveau van de Bedrijfseconomie (BE), Vrijetijdsmanagement (VTM), CE- en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland door de commissie Dunnewijk in 2011.

Voormalig staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht de NVAO hem te adviseren over de eventuele intrekking van de accreditatie van de opleidingen. In juli 2012 besloot de oud-staatssecretaris na een positief advies van de NVAO de accreditaties van de BE- en VTM-opleidingen niet in te trekken. De opleidingen CE en MEM kregen van hem tot en met september 2013 de gelegenheid om het als "onvoldoende" beoordeelde gerealiseerde eindniveau op orde te brengen. De NVAO heeft in het najaar van 2013 het eindniveau van de CE- en MEM-opleidingen laten toetsen door twee onafhankelijk externe panels en de minister hierover geadviseerd.